Download  Print this page

Varnostni Napotki - SONY SDM-S75N User Manual

Sdm-s75 series and sdm-s95 series tft lcd color computer display.
Hide thumbs

Advertisement

Varnostni napotki

Opozorilo glede omrežnih priključkov
• Uporabite priložen napajalni kabel. Če uporabite drugi
kabel, se prepričajte, da ustreza lokalnemu omrežju.
Za uporabnike v ZDA
Če ne uporabite ustreznega kabla, ta zaslon ne bo ustrezal
obveznim standardom FCC.
Za uporabnike v Združenem kraljestvu
Če uporabljate zaslon v Združenem kraljestvu, se
prepričajte, da uporabljate ustrezni napajalni kabel za
Združeno kraljestvo.
Primeri raznih vrst vtikačev
za 100 do 120 V~
za 200 do 240 V~
Oprema naj bo nameščena blizu lahko dostopne vtičnice.
Namestitev
Ne nameščajte in ne puščajte zaslona:
• Na mestih, ki so izpostavljena ekstremnim temperaturam,
npr. blizu radiatorja, ogrevanja ali neposredno na soncu.
Izpostavljanje zaslona ekstremnim temperaturam, kot npr.
v avtomobilih, parkiranih neposredno na soncu ali blizu
ogrevanja, lahko povzroči deformacije ohišja ali
nepravilno delovanje.
• Na mestih izpostavljenih mehanskim vibracijam ali
sunkom.
• V bližini opreme, ki proizvaja močna magnetna polja, kot
so televizorji ali razni drugi gospodinjski aparati.
• Na krajih, kjer so pretirane količine prahu, umazanije ali
peska, npr. blizu odprtega okna ali izhoda na prosto. Če
monitor začasno postavite na prosto, zagotovite ustrezno
zaščito proti prahu in umazaniji v zraku. V nasprotnem
primeru lahko pride do napak pri delovanju.
Rokovanje z LCD zaslonom
• Ne izpostavljajte LCD zaslona soncu, ker se zaslon lahko
poškoduje. Pazite, kadar postavljate zaslon v bližino okna.
• Ne pritiskajte in ne praskajte LCD zaslona. Ne postavljajte
težkih predmetov na LCD zaslon. To lahko povzroči
izgubo enotnosti ekrana ali pa napake pri delovanju LCD
plošče.
• Če zaslon uporabljate v hladnem prostoru, se na zaslonu
lahko pojavijo ostanki slike. To ni napaka v delovanju.
Zaslon se vrne v normalno stanje, ko se temperatura
dvigne do običajne delovne višine.
• Če je na zaslonu dlje časa prikazana ista slika, se lahko za
nekaj časa pojavijo ostanki slike. Ostanki slike počasi
izginejo.
• LCD plošča se med delovanjem segreje. To ni napaka v
delovanju.
Opomba o LCD-ju (prikazovalniku s tekočimi
kristali)
Prosimo upoštevajte, da je LCD zaslon izdelan z zelo
natančno tehnologijo. Lahko se dogodi, da se na LCD
zaslonu trajno pojavijo temne ali svetle točke (rdeče,
modre ali zelene), nepravilni barvni ali pa svetli pasovi.
To ni napaka v delovanju.
(Efektivne točke: več kot 99,99%)
Vzdrževanje
• Pred pričetkom čiščenja zaslona, iztaknite napajalni kabel
iz vtičnice.
• LCD zaslon očistite z mehko krpo. Če uporabljate
tekočino za čiščenje stekla, ne uporabljajte čistil, ki
vsebujejo protistatične raztopine ali podobne dodatke, ker
ti lahko opraskajo premaz LCD zaslona.
• Čistite ohišje, ploščo in upravljalni del z mehko krpo, rahlo
navlaženo z blago raztopino detergenta. Ne uporabljajte
samo za 240 V~
hrapavih blazinic, zrnatih praškov ali raztopin, kot sta
alkohol in bencin.
• Ne drgnite, ne dotikajte se in ne trkajte po površini zaslona
z ostrimi ali hrapavimi predmeti, kot so kemični svinčniki
ali izvijači. Tak stik lahko povzroči praske na slikovni cevi.
• Upoštevajte, da se kakovost materiala ali premaza LCD
zaslona lahko poslabša, če je ekran izpostavljen hlapljivim
raztopinam, kot so insekticidi, ali pa daljšemu stiku z gumo
ali polivinilnimi materiali.
Transport
• Iz zaslona izključite vse kable. Če uporabljate po višini
nastavljivo stojalo, nastavite njegovo višino v najvišji
položaj in močno primite obe strani LCD zaslona. Pazite,
da med prevozom ne opraskate zaslona. Če vam zaslon
pade iz rok, se lahko poškodujete vi ali zaslon.
• Kadar prenašate zaslon zaradi popravila ali dostave,
uporabite originalno embalažo.
• Ponovno namestite zaustavitveni vtič po višini
nastavljivega stojala, da med prevozom pritrdite stojalo.
Odlaganje zaslona v odpadke
• Zaslona ne smete zavreči med druge gospodinjske
odpadke.
• Fluorescenčna cev v zaslonu namreč vsebuje živo
srebro. Odstranitev zaslona mora biti opravljena
skladno s predpisi vašega lokalnega sanitarnega
organa.
4

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for SONY SDM-S75N

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: