Download  Print this page

Tehnične Značilnosti; Funkcija Varčevanja Energije; Zmanjševanje Porabe Energije (eco Način); Funkcija Samodejne Nastavitve Kakovosti Slike - SONY SDM-S75N User Manual

Sdm-s75 series and sdm-s95 series tft lcd color computer display.
Hide thumbs

Advertisement

Tehnične značilnosti
Funkcija varčevanja energije
Ta zaslon ustreza smernicam o varčevanju energije, ki jih
E
določajo VESA,
NERGY
priključen na računalnik ali grafično kartico, združljivo z
DPMS (Display Power Management Standard) za analogni
vhod / DMPM (DVI Digital Monitor Power Management)
za digitalni vhod, bo zaslon samodejno zmanjšal porabo
energije, kot je prikazano spodaj.
Način napajanja
običajno delovanje
1)
aktivni izklop
(globoko spanje)
popoln izklop
1)
Ko vaš računalnik preide v način "aktivni izklop«, se vhodni signal
prekine, na zaslonu pa se pojavi sporočilo NO INPUT SIGNAL.
Po 5 sekundah zaslon preide v način varčevanja energije.
"globoko spanje« je način varčevanja energije, ki ga je opredelila
Agencija za zaščito okolja (Environmental Protection Agency).
Zmanjševanje porabe energije
(ECO Način)
Z večkratnimi pritiski gumba ECO na čelni strani zaslona
lahko izberete osvetljenost zaslona.
ECO
,
Vsak način se prikaže na zaslonu, osvetljenost zaslona pa se
zmanjša v skladu z izbranim načinom. Meni po približno 5
sekundah samodejno izgine.
Osvetljenost zaslona in poraba energija se zmanjšujeta, ko
spreminjate način iz HIGH preko MIDDLE do LOW.
Privzeta nastavitev osvetljenosti zaslona je nastavljena na
HIGH.
Če izberete USER, lahko nastavljate stopnjo osvetlitve
ozadja s pritiskanjem gumbov m/M, kar je enako kot če bi
izbrali BACKLIGHT z uporabo menija.
S
TAR in NUTEK. Če je zaslon
indikator (napajanja)
1
zelena
oranžna
izklop
:
E C O H I G H
:
E C O M I D D L E
:
E C O L OW
:
E C O U S E R
5 0
Opomba
Pri zaslonih z analognim vhodom so elementi menija
BACKLIGHT, CONTRAST in BRIGHTNESS na voljo le takrat,
ko je ECO mode nastavljen na USER (stran 14).
Funkcija samodejne nastavitve
kakovosti slike (samo analogni
RGB signal)
Zaslon ob prejemu vhodnega signala samodejno
nastavi položaj in ostrino slike (fazo/razločljivost)
in zagotovi, da se na zaslonu pojavi jasna slika.
Tovarniška nastavitev
Ko zaslon prejme vhodni signal, ga samodejno uskladi z enim
od tovarniško nastavljenih načinov, shranjenih v pomnilniku
zaslona, in tako zagotovi visoko kakovostno sliko na sredini
zaslona. Če vhodni signal ustreza tovarniško nastavljenemu,
se slika z ustreznimi privzetimi nastavitvami samodejno
pojavi na zaslonu.
Če vhodni signali ne ustrezajo tovarniškim
nastavitvam
Ko zaslon prejme vhodni signal, ki se ne ujema s tovarniško
nastavljenimi načini, se aktivira funkcija samodejne
nastavitve kakovosti slike, ki zagotavlja, da se na zaslonu
vedno pojavi jasna slika (v naslednjih frekvenčnih območjih
zaslona):
Horizontalna frekvenca: 28–80 kHz
Vertikalna frekvenca:
Ko zaslon prvič prejme vhodne signale, ki ne ustrezajo
tovarniško nastavljenim načinom, lahko posledično
potrebuje več časa za prikaz slike na zaslonu kot običajno.
Podatki za nastavitev se samodejno shranijo v pomnilnik,
tako da bo zaslon naslednjič deloval na enak način, kot da bi
prejel signal, ki ustreza enemu od tovarniško nastavljenih
načinov.
Ročne nastavitve faze, razločljivosti in položaja
slike
Pri nekaterih vhodnih signalih funkcija samodejne
nastavitve kakovosti tega zaslona mogoče ne bo popolnoma
nastavila položaja slike, faze in razločljivosti. V tem primeru
lahko ročno nastavite te spremembe (stran 14). Če te
spremembe opravite ročno, se shranijo v pomnilnik kot
uporabniški načini in se samodejno prikličejo, ko zaslon
prejme enake vhodne signale.
Opomba
Ko je aktivirana funkcija samodejne nastavitve kakovosti slike,
deluje le 1 stikalo (napajanja).
Morda bo slika v tem trenutku migetala, vendar to ni motnja.
Preprosto počakajte nekaj trenutkov, dokler se nastavitev ne
zaključi.
16
48–75 Hz

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for SONY SDM-S75N

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: