Download  Print this page

Felsökning; Skärmmeddelanden - SONY SDM-S75N User Manual

Sdm-s75 series and sdm-s95 series tft lcd color computer display.
Hide thumbs

Advertisement

Felsökning
Läs igenom följande avsnitt innan du kontaktar teknisk support.
Skärmmeddelanden
Om något är fel på insignalen visas ett av följande meddelanden
på skärmen. Hur du löser problemet, se "Symptom och åtgärder"
på sidan 18.
Om "UTANFÖR FREKVENSOMFÅNG" visas på
skärmen
Det här är ett tecken på att insignalen inte stämmer överens med
specifikationerna för bildskärmen. Kontrollera följande
alternativ.
För mer information om skärmmeddelanden, se "Symptom och
åtgärder" på sidan 18.
Om "xxx.xkHz/ xxxHz" visas
Det här är ett tecken på att antingen den horisontella eller den
vertikala frekvensen inte stämmer överens med bildskärmens
specifikationer.
Siffrorna anger den horisontella och vertikala frekvensen för
den aktuella insignalen.
Exempel
I NFORMA T I ON
UT ANFÖR FREK
I NS I G A L 1 : DV - D
N
x x x . x k H z /
Om "UPPLÖSNING > 1280 × 1024" visas
Det här är ett tecken på att upplösningen inte stämmer överens
med bildskärmens specifikationer (1280 × 1024 eller lägre).
Exempel
I NFORMA T I ON
U TA N F Ö R
FREK
I NS IG AL 1 : DV - D
N
I N S I G N A L # : XXXXX
U P P L Ö S N I N G
VENS
OMF
Å
N
G
I
x x x H z
VENS
OMF
Å
N
G
I
>
1 2 8 0 X 1 0 2 4
Om
INGEN INSIGNAL
"
Det här meddelandet innebär att ingen signal tas emot från den
valda anslutningen.
När INGÅNGSSÖKNING (sid. 15) är ställt på PÅ söker
bildskärmen en annan insignal och ändrar automatiskt ingången.
Exempel
I NFORMA T I ON
I NGEN I NS I GNA L
I NS I G A L 1 : DV - D
N
GÅ T I L
L ENERG
När det inte finns några insignaler visas meddelandet
"GÅ TILL ENERGISPAR".
Fem sekunder senare startas energisparläget.
Om
KABEL EJ ANSLUTEN
"
Det här meddelandet innebär att videokabeln har kopplats bort
från den valda anslutningen.
När INGÅNGSSÖKNING (sid. 15) är ställt på PÅ söker
bildskärmen en annan insignal och ändrar automatiskt ingången.
Exempel
I NFORMA T I ON
KABE L E J ANS L UT EN
I NS I G A L 1 : DV - D
N
GÅ T I L L ENERG I SPAR
När det inte finns några insignaler visas meddelandet
"GÅ TILL ENERGISPAR".
45 sekunder senare startas energisparläget.
17
visas på skärmen
"
I
I SPAR
visas på skärmen
"
I
SE

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for SONY SDM-S75N

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: