Download  Print this page

Försiktighetsåtgärder - SONY SDM-S75N User Manual

Sdm-s75 series and sdm-s95 series tft lcd color computer display.
Hide thumbs

Advertisement

Försiktighetsåtgärder
Varning rörande strömanslutningar
• Använd medföljande nätkabel. Om du använder en annan
nätkabel måste du kontrollera att den är lämplig som kabel i det
elnät du använder.
För kunder i USA.
Om du inte använder rätt kabel uppfyller inte bildskärmen
föreskrivna FCC-standarder.
För kunder i Storbritannien.
Om du använder bildskärmen i Storbritannien måste du se till
att du använder den typ av kabel som används i Storbritannien.
Exempel på kontakttyper
för 100 till 120 V
för 200 till 240 V
växelström (AC)
växelström (AC)
Utrustningen bör installeras nära ett lättåtkomligt vägguttag.
Installation
Bildskärmen ska inte installeras eller lämnas:
• På platser där det råder extrem temperatur, t.ex. nära ett
värmeelement, värmeutsläpp eller i direkt solljus. Om
bildskärmen utsätts för extrema temperaturer, t.ex. i en bil
parkerad i direkt solljus eller i närheten av ett värmeelement,
kan det orsaka formförändringar i bildskärmens hölje och/eller
funktionsstörningar.
• På platser som är utsatta för mekaniska vibrationer eller stötar.
• Nära utrustning som genererar starka magnetfält, t.ex. TV-
apparater eller olika hushållsapparater.
• På platser där det finns stora mängder damm, smuts eller sand,
t.ex. nära ett öppet fönster eller intill en ytterdörr. Om du
tillfälligt använder bildskärmen utomhus måste du skydda
bildskärmen mot kringflygande damm och smuts. Annars kan
det uppstå funktionsfel som inte kan åtgärdas.
Hantering av LCD-skärmen
• Låt inte LCD-skärmen stå vänd mot solen eftersom det kan
skada LCD-skärmen. Var särskilt försiktig om du placerar
bildskärmen vid ett fönster.
• Tryck inte på eller repa LCD-skärmen. Placera inte tunga
föremål på LCD-skärmen. Då kan skärmen slå sig vilket i sin
tur kan leda till funktionsstörningar hos LCD-panelen.
• Om bildskärmen används där det är kallt kan det hända att
bilderna "släpar efter" på skärmen. Det är inte ett tecken på att
något är fel. Bilden kommer att visas som vanligt när
temperaturen stigit till normal driftstemperatur igen.
• Om en stillbild visas under en längre tid kan rester av bilden
dröja sig kvar under en kortare tid. Restbilden försvinner till
slut.
• LCD-panelen blir varm när du använder den. Det är inte ett
tecken på att något är fel.
Information om LCD (flytande kristallskärm,
Liquid Crystal Display)
Observera att LCD-skärmen är en produkt som
tillverkas med hög precision. Trots det kan svarta eller
ljusa punkter (röda, blå eller gröna) ständigt visas på
LCD-skärmen. Dessutom kan oregelbundet färgade
band eller oregelbunden ljusstyrka förekomma på LCD-
skärmen. Det är inte ett tecken på att något är fel.
(Effektiva bildpunkter: över 99,99%)
Underhåll
• Koppla bort nätkabeln från vägguttaget innan du rengör
bildskärmen.
• Rengör LCD-skärmen med en mjuk duk. Om du använder ett
glasrengöringsmedel måste du kontrollera att det inte
innehåller någon typ av antistatiskt medel eller liknande
tillsatser eftersom det kan repa LCD-skärmens ytskikt.
• Rengör chassi, panel och reglage med en mjuk duk, lätt fuktad
endast 240 V
med ett milt rengöringsmedel. Använd inga typer av skurdukar
växelström (AC)
med slipmedel, skurpulver eller lösningsmedel som t.ex.
alkohol eller bensin.
• Gnugga, vidrör eller knacka inte på skärmens yta med vassa
eller sträva föremål som t.ex. pennor eller skruvmejslar. Det
kan leda till att bildröret repas.
• Observera att det material som bildskärmen är konstruerad av,
liksom ytbeläggningen på LCD-skärmen, kan slitas ned och
försämras om bildskärmen utsätts för flyktiga lösningsmedel
t.ex. insektsgift, likaså vid en längre tids kontakt med gummi
eller vinylmaterial.
Transport
• Koppla ur alla kablar från skärmen. Om du använder ett stativ
med justerbar höjd, justerar du höjden till det högsta läget och
håller ordentligt i LCD-skärmens sidor. Se till att du inte repar
skärmen när du transporterar den. Om du tappar bildskärmen
kan både du och bildskärmen skadas.
• Om du behöver frakta bildskärmen i samband med reparation
eller flytt rekommenderas du att använda originalkartongen
med dess förpackningsmaterial.
• Sätt tillbaka spärrtappen till stativet med justerbar höjd för att
fixera det under transport.
Skrotning av bildskärmen
• Kasta inte bildskärmen med hushållssoporna.
• Lysröret som används i den här bildskärmen
innehåller kvicksilver. Skrotning av bildskärmen
måste utföras enligt de lokala regler och förordningar
som gäller.
4

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for SONY SDM-S75N

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: