Download  Print this page

Anpassa Bildskärmen; Hitta I Menyn - SONY SDM-S75N User Manual

Sdm-s75 series and sdm-s95 series tft lcd color computer display.
Hide thumbs

Advertisement

Anpassa bildskärmen
Innan du gör några justeringar
Anslut bildskärm och dator och slå sedan på strömmen till dem.
För bästa resultat bör du vänta minst 30 minuter efter det att
bildskärmen anslutits till datorn och slagits på innan du gör
några justeringar.
Du kan göra flera olika bildskärmsjusteringar med hjälp av den
meny som visas på skärmen.

Hitta i menyn

1
Visa huvudmenyn.
Visa huvudmenyn på skärmen genom att trycka på MENU-
knappen.
2
Markera den meny som du tänker göra
justeringarna i.
Visa önskad meny genom att trycka på m/M-knapparna. Välj
menyalternativ genom att trycka på OK-knappen.
3
Justera menyalternativet.
Du gör inställningen genom att trycka på m/M-knapparna,
tryck sedan på OK-knappen.
När du trycker på OK-knappen lagras inställningen, sedan
återgår skärmen till föregående meny.
4
Stäng menyn.
Återgå till normal visning genom att trycka på MENU-
knappen. Om du inte trycker på några knappar stängs menyn
automatiskt efter ungefär 45 sekunder.
MENU
INPUT
,
OK
INPUT
,
OK
MENU
x Återställa justeringarna till de ursprungliga
inställningarna
Du kan återställa justeringarna via ÅTERSTÄLL-menyn. Mer
information om hur du återställer justeringarna finns under 0
(ÅTERSTÄLL) på sid. 15.
12

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for SONY SDM-S75N

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: