Download  Print this page

Tekniska Funktioner; Energisparfunktion; Minska Strömförbrukningen (eco Läge); Funktion För Automatisk Bildkvalitetsjustering (endast För Analog Rgb Signal) - SONY SDM-S75N User Manual

Sdm-s75 series and sdm-s95 series tft lcd color computer display.
Hide thumbs

Advertisement

Tekniska funktioner

Energisparfunktion

Den här bildskärmen uppfyller de riktlinjerna för energibesparing
E
som tagits fram av VESA,
NERGY
bildskärmen är ansluten till en dator eller grafikkort som hanterar
standarden DPMS (Display Power Management Standard) för
analoga ingångar / DMPM (DVI Digital Monitor Power
Management) för digitala ingångar, minskar bildskärmen
automatiskt strömförbrukningen på det sätt som visas nedan.
Energiläge
normal drift
1)
aktiv av
(deep sleep)
ström av
1)
När datorn går in i läget "aktiv av" tas ingen insignal emot och INGEN
INSIGNAL visas på skärmen. Efter 5 sekunder går bildskärmen in i
energisparläget.
"Deep sleep" är ett energisparläge som definierats av Environmental
Protection Agency.
Minska strömförbrukningen
(ECO läge)
Genom att trycka flera gånger på ECO-knappen på bildskärmens
framsida kan du ställa in bildskärmens ljusstyrka.
ECO
,
De olika lägena visas på skärmen och ljusstyrkan minskas efter
vilket läge du väljer. Menyn stängs automatiskt efter ungefär 5
sekunder.
Bildskärmens ljusstyrka och strömförbrukning minskas när du
ändrar läget från STARK till MEDEL och från MEDEL till
SVAG.
Ursprunglig inställning av bildskärmens ljusstyrka är STARK.
Om du väljer ANVÄNDARE kan du justera
bakgrundsbelysningen genom att trycka på m/M-knapparna på
samma sätt som när du väljer BAKGRUNDSLJUS i menyn.
S
TAR och NUTEK. Om
(ström) indikator
1
grön
orange
av
:
E C O
S TA R K
E C O :
M E D E L
:
E C O
S VAG
:
A N VÄ N DA R E
E C O
5 0
Obs!
För de bildskärmar som bara har analoga ingångar är bara alternativen
BAKGRUNDSLJUS, KONTRAST och LJUSSTYRKA i menyn
tillgängliga när ECO-läget är ställt på ANVÄNDARE (sid. 14).
Funktion för automatisk
bildkvalitetsjustering (endast för
analog RGB signal)
När bildskärmen tar emot en insignal justeras
bildens position och skärpa (fas/pixeljustering)
automatiskt så att en skarp bild visas på skärmen.
Det fabriksinställda läget
För att uppnå en så god bildkvalitet som möjligt i bildskärmens
mitt jämförs den mottagna insignalen automatiskt med de
fabriksinställda lägen som finns lagrade i bildskärmens minne.
Om insignalen överensstämmer med något av de fabriksinställda
lägena visas bilden automatiskt på skärmen med rätt inställningar.
Om insignalen inte stämmer med något av de
fabriksinställda lägena
När bildskärmen tar emot en insignal som inte stämmer överens
med något av de fabriksinställda lägena aktiveras funktionen för
automatisk justering av bildkvaliteten. På det sättet garanteras du
att alltid få en skarp skärmbild (inom följande frekvensintervall):
Horisontell frekvens: 28 – 80 kHz
Vertikal frekvens:
48 – 75 Hz
Första gången en insignal, som inte stämmer överens med något
av de fabriksinställda lägena, tas emot tar det längre tid än vanligt
innan bilden visas på skärmen, eftersom den automatiska
inställningen tar en liten stund att utföra. Eftersom den nya
inställningen lagras i bildskärmens minne visas bilden i
fortsättningen lika snabbt som om signalen motsvarat något av de
fabriksinställda lägena.
Om du justerar fas, pixeljustering och
bildpositionen manuellt
För vissa insignaler kan det hända att bildskärmens funktion för
automatiskt bildjustering inte klarar av att till hundra procent
justera bildens position, fas och pixeljustering. I så fall kan du
utföra dessa justeringar manuellt (sid. 14). När du har utfört dessa
inställningar manuellt lagras de i minnet som ett användarläge och
hämtas automatiskt in när bildskärmen tar emot samma insignal
igen.
Obs!
När funktionen för automatisk bildkvalitetsjustering är aktiverad kan du
bara använda 1 (ström)omkopplaren.
Bilden kan vid detta tillfälle flimra, men det är inget fel. Vänta bara några
sekunder tills justeringen slutförts.
16

Advertisement

Chapters

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: