Download  Print this page

Regulacja Ustawień Monitora; Nawigacja - SONY SDM-S75N User Manual

Sdm-s75 series and sdm-s95 series tft lcd color computer display.
Hide thumbs

Advertisement

Regulacja ustawień
monitora
Przed dokonaniem regulacji
Podłącz monitor i komputer, a następnie włącz oba
urządzenia.
W celu osiągnięcia najlepszych rezultatów, odczekaj co
najmniej 30 minut od podłączenia monitora do
komputera i uruchomienia, zanim rozpoczniesz zmianę
jakichkolwiek ustawień.
Przy pomocy menu ekranowego można przeprowadzić wiele
regulacji obrazu.

Nawigacja

1
Wyświetl menu główne.
Naciśnij przycisk MENU w celu wyświetlenia na ekranie
menu głównego.
2
Wybierz menu, którego ustawienia chcesz zmienić.
Posługując się przyciskami m/M wybierz żądane menu.
Naciśnij przycisk OK, aby wybrać pozycję menu.
3
Dokonaj regulacji ustawień wybranej pozycji.
Posługując się przyciskami m/M wyreguluj ustawienia, a
następnie naciśnij przycisk OK.
Po naciśnięciu przycisku OK zmienione ustawienia
zostaną zachowane, a na ekranie zostanie wyświetlone
poprzednie menu.
MENU
INPUT
OK
,
INPUT
OK
,
4
Zamknij menu.
Naciśnij raz przycisk MENU, aby powrócić do
normalnego obrazu. Menu zamknie się automatycznie,
jeżeli przez ok. 45 sekund nie zostanie naciśnięty żaden
przycisk.
x Przywracanie ustawień domyślnych
Korzystając z menu RESET, możesz przywrócić domyślne
wartości ustawień. Dodatkowe informacje na temat
resetowania ustawień znajdują się w 0 (RESET) na
stronie 15.
12
MENU

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for SONY SDM-S75N

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: