Download  Print this page

Installation 4: Ansluta Nätkabeln; Installation 5: Fäst Kablarna; Installation 6: Slå På Strömmen Till Bildskärm Och Dator - SONY SDM-S75N User Manual

Sdm-s75 series and sdm-s95 series tft lcd color computer display.
Hide thumbs

Advertisement

Installation 4: Ansluta nätkabeln
Om det fasta stativet används, så dra först strömkabeln genom
hålet i stativet och anslut den därefter till bildskärmen. För mer
detaljerad information hänvisas du till "Inställning 5: Fäst
kablarna".
1
Anslut den medföljande nätkabeln till bildskärmens
AC IN-anslutning och se till att den sitter ordentligt.
2
Anslut den andra änden till ett vägguttag och se till
att den sitter ordentligt.
2
till ett vägguttag
nätkabel (medföljer)
Installation 5: Fäst kablarna
x Fast stativ
Se till att sladdarna och kablarna dragits genom stativets hål på det
sätt som bilden visar.
1
till AC IN
x Stativ med justerbar höjd
Dra sladdarna och kablarna genom kabelhållaren på det sätt som
bilden visar.
Obs!
När sladdar och kablar binds ihop ska de lösgöras något. Annars kan det
hända att de lossar från sina kontakter när man justerar skärmens vinkel.
Om du sträcker för hårt i sladdarna och kablarna kan de skadas.
Installation 6: Slå på strömmen till
Tryck på 1 strömbrytaren till höger på
1
bildskärmens framsida.
1 strömindikatorn tänds och lyser grönt.
2
Slå på strömmen till datorn.
Om ingen bild visas på bildskärmen
• Kontrollera att nätkabeln och videokabeln är korrekt anslutna.
• Om "INGEN INSIGNAL" visas på bildskärmen:
– Datorn är i energisparläge. Tryck på någon av tangenterna på
tangentbordet eller rör på musen.
– Kontrollera att inställningen för insignalen är korrekt genom att
trycka på OK knappen (sid. 11).
• Om "KABEL EJ ANSLUTEN" visas på bildskärmen:
– Kontrollera att bildskärmskablarna är korrekt anslutna.
– Kontrollera att inställningen för insignalen är korrekt genom att
trycka på OK knappen (sid. 11).
9
bildskärm och dator
lyser grönt
SE

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for SONY SDM-S75N

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: