Download  Print this page

Menyn Bildjustering; Menyn FÄrg; Menyn SkÄrpa; Menyn ÅterstÄlla LÄge (endast För Bildjustering) - SONY SDM-S75N User Manual

Sdm-s75 series and sdm-s95 series tft lcd color computer display.
Hide thumbs

Advertisement

Menyn BILDJUSTERING

För de bildskärmar som har analoga ingångar kan
BAKGRUNDSLJUS, KONTRAST och LJUSSTYRKA endast
justeras medan läget ECO är valt för ANVÄNDARE.
Alternativ
Tryck på M
knappen
LÄGE
Ställ in ECO-läget.
Välj din bildskärms ljusstyrka bland
STARK
"STARK", "MEDEL", "SVAG" eller "
MEDEL
ANVÄNDARE" för att spara ström.
SVAG
Du kan finjustera din bildskärms
ANVÄNDARE
ljusstyrka när du väljer läget
"ANVÄNDARE".
Du kan ställa in ett antal lägen genom att
ställa in en inmatning.
Gör skärmen
BAKGRUNDSLJUS
ljusare.
6 KONTRAST
Ökar
bildkontrasten.
8 LJUSSTYRKA
Gör bilden ljusare
(Svart etikett).
GAMMA
Funktioner
Du kan justera de bilder som visas på
skärmen till de ursprungliga färgerna.
Obs!
Om du valt "sRGB" kan du inte ställa in KONTRAST, LJUSSTYRKA
eller GAMMA.
Menyn FÄRG
Alternativ
Funktioner
9300K
Blåaktig nyans
6500K
Rödaktig nyans
1)
sRGB
Om du väljer "sRGB", ställs färgerna in
efter sRGB-profilen. (Färginställningen
sRGB är en industristandard som
definierar färgrymden för
datorprodukter.) Om du väljer "sRGB"
måste du också ställa in datorn på sRGB-
profilen.
2)
ANVÄNDARE
Du kan finjustera färgtemperaturen och
lagra den färginställningen i minnet.
1)
Du kan inte ställa in färgen efter sRGB-profilen om den dator, eller annan
utrustning som är ansluten till bildskärmen, inte är sRGB-kompatibel.
Om du valt "sRGB" kan du inte ställa in KONTRAST, LJUSSTYRKA
eller GAMMA.
sRGB är inte tillgängligt när du har valt läget STARK, MEDEL eller
SVAG för läget ECO. ("sRGB" visas i så fall nedtonat.)
2)
Den här inställningen ändrar färgtemperaturen genom att öka eller
minska färgkomponenterna R och B i förhållande till G (grön). Värdet
på färgkomponenten G ligger fast.
Menyn SKÄRPA
Alternativ
Tryck på m/M knapparna
SKÄRPA
Med det här alternativet kan du göra
bildkonturerna skarpare.
0 Menyn ÅTERSTÄLLA LÄGE
(endast för BILDJUSTERING)
Tryck på m
knappen
RGB-signaler)
Gör skärmen
mörkare.
x Automatisk justering av bildkvaliteten
Minskar
När bildskärmen tar emot en insignal justeras
bildkontrasten.
automatiskt bildens position och skärpa (fas/
Gör bilden mörkare
pixeljustera) så att en skarp bild visas på skärmen (sid.
(Svart etikett).
16).
Obs!
När funktionen för automatisk bildkvalitetsjustering är aktiverad kan du
bara använda strömbrytaren 1 (ström).
Bilden kan vid detta tillfälle flimra, men det är inget fel. Vänta bara några
sekunder tills justeringen slutförts.
Om du inte tycker att bildskärmens funktion för
automatisk bildkvalitetsjustering justerar bilden
ordentligt
Du kan göra ytterligare automatiska justeringar av bildkvaliteten
för den aktuella insignalen. (Se avsnittet AUTO nedan.)
Om du fortfarande behöver justera bildkvaliteten
Du kan manuellt justera bildens skärpa (fas/pixeljustera) och
position (horisontellt/vertikalt).
De inställningar du gör lagras i minnet och aktiveras automatiskt
när bildskärmen tar emot samma insignal. Dessa inställningar kan
behöva göras om, om du ändrar insignalen efter att ha anslutit
datorn igen.
x Justera bildens skärpa och position
Du kan justera bildens skärpa och position på följande sätt.
1
2
3
14
Alternativ
Funktioner
OK
Du kan återställa justeringarna för
BAKGRUNDSLJUS, KONTRAST,
LJUSSTYRKA, GAMMA, FÄRG och
SKÄRPA till de ursprungliga värdena.
AVBRYT
Med det här alternativet avbryter du
återställningen och återgår till menyn.
Menyn BILD (endast för analoga
Alternativ
Funktioner
AUTO
Ställ in bildskärmens fas, pixeljustering
och horisontella/vertikala position för
den aktuella insignalen och spara sedan
inställningarna.
manuellt (FAS/PIXELJUSTERA/
H CENTRERING/V CENTRERING)
Ställ in datorn på upplösningen 1280 × 1024.
Sätt i CD-ROM-skivan.
Starta CD-ROM-skivan och visa testmönstret.

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for SONY SDM-S75N

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: