Download  Print this page

Nabídka Picture Adjust; Nabídka Color; Nabídka Sharpness - SONY SDM-S75N User Manual

Sdm-s75 series and sdm-s95 series tft lcd color computer display.
Hide thumbs

Advertisement

Nabídka PICTURE ADJUST
Pro displeje s analogovými vstupy, BACKLIGHT,
CONTRAST a BRIGHTNESS mohou být nastavitelné
pouze tehdy, je-li zvolen ECO režim pro USER.
Položky
Stiskněte tlačítko
M
MODE
Nastavte ECO režim.
Zvolte jas vašeho displeje z „HIGH",
HIGH
„MIDDLE" , „LOW" nebo „USER" pro
MIDDLE
úsporu spotřeby energie.
LOW
Můžete nastavit jemné odstíny jasu
USER
vašeho displeje, když zvolíte „USER"
režim.
Můžete nastavit různé režimy
nastavením vstupu.
Vyjasní obrazovku. Ztmaví obrazovku.
BACKLIGHT
6 CONTRAST Vyostří kontrasty
obrazu.
8
Vyjasní obraz
BRIGHTNESS
(černou úroveň).
GAMMA
Funkce
Můžete nastavit váš obraz na obrazovce
do původního zbarvení.
Poznámka
Pokud zvolíte „sRGB", nemůžete nastavit CONTRAST,
BRIGHTNESS a GAMMA.
Nabídka COLOR
Položky
Funkce
9300K
Modravý odstín
6500K
Načervenalý odstín
1)
sRGB
Pokud zvolíte „sRGB" , barvy se
nastaví na profil sRGB. (Nastavení
barev sRGB je standardní protokol
barevného prostoru navržený pro
počítačové produkty.) Pokud zvolíte
„sRGB" , musí být nastavení barev
vašeho počítače nastavené na profil
sRGB.
2)
USER
Můžete jemně nastavit teplotu barev
a toto nastavení se uloží do paměti.
1)
Pokud počítač nebo jiné zařízení připojené k displeji nevyhovuje
sRGB, nelze barvy nastavit na profil sRGB.
Pokud zvolíte „sRGB", nemůžete nastavit CONTRAST,
BRIGHTNESS a GAMMA.
sRGB je nedostupné, je li zvoleno HIGH, MIDDLE nebo LOW
režim pro ECO režim. („sRGB" by bylo šedě vystínované)
2)
Toto nastavení mění teplotu barev zvýšením nebo snížením složek
R a B s ohledem na G (zelená). G složka je neměnná.
Nabídka SHARPNESS
Položky
Stiskněte tlačítka m/M
SHARPNESS
Tímto nastavením vyostříte okraje
obrázků apod.
Stiskněte tlačítko
m
Zastře kontrasty
obrazu.
Ztmaví obraz
(černou úroveň).
14
0 Nabídka MODE RESET (Pouze
nabídka PICTURE ADJUST)
Položky
Funkce
OK
Můžete vynulovat nastavení
BACKLIGHT, CONTRAST,
BRIGHTNESS, GAMMA, COLOR,
a SHARPNESS na výchozí nastavení.
CANCEL
Pro zrušení vynulování a návrat do
nabídky.
Nabídka SCREEN (pouze
analogový signál RGB)
x Funkce automatického nastavení kvality
obrazu
Když displej přijme vstupní signál, automaticky nastaví
polohu obrazu a jeho ostrost (fáze/rozteč) a zajistí, že
se na obrazovce objeví čistý obraz (strana 17).
Poznámka
Je-li aktivována funkce automatického nastavení kvality obrazu,
bude funkční pouze 1 vypínač (napájení).
V tento okamžik může obraz blikat, nejedná se však o poruchu. Stačí
chvilku počkat, dokud se nedokončí nastavení.
Pokud funkce automatického nastavení kvality
displeje nenastaví obraz úplně
Můžete provést další automatická nastavení kvality obrazu
pro aktuální vstupní signál. (Viz AUTO níže.)
Pokud je i přesto nutné provést další nastavení
kvality obrazu
Můžete manuálně nastavit ostrost obrazu (fáze/rozteč) a
polohu (horizontální/vertikální poloha).
Tato nastavení se uloží do paměti a automaticky se obnoví,
přijme-li displej totožný vstupní signál. Tato nastavení se
mohou zopakovat, pokud změníte vstupní signál po
opětovném připojení vašeho počítače.
Položky
Funkce
AUTO
Proveďte příslušná nastavení signální
fáze obrazovky, rozteče a
horizontální/vertikální polohy pro
aktuální vstupní singál a uložte je.
x Nastavte ostrost a polohu obrazu manuálně
(PHASE/PITCH/H CENTER/V CENTER)
Ostrost obrazovky a polohu můžete nastavit následovně.
1
Nastavte na počítači rozlišení na 1280 × 1024.
2
Vložte disk CD-ROM.
3
Spust'te CD-ROM a zobrazte zkušební vzorek.

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for SONY SDM-S75N

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: