Download  Print this page

Kontrola Názvu Modelu Displeje; Díly A Ovládací Prvky - SONY SDM-S75N User Manual

Sdm-s75 series and sdm-s95 series tft lcd color computer display.
Hide thumbs

Advertisement

Kontrola názvu modelu displeje
Zkontrolujte nejdříve název modelu displeje.
Název modelu je umístěn na zadní straně displeje (Příklad :
SDM-S75A).
U jistých modelů displeje nemůžete použít některé
funkce nebo možnosti nabídky.
Díly a ovládací prvky
Podrobné informace najdete na stranách uvedených v
závorkách.
Obrázek ukazuje pouze jeden ze všech modelů, které jsou
pro tento displej dostupné.
Přední strana displeje
Obsah s označením
závislosti na modelu. Pro podrobnosti, viz „Technické
údaje" (strana 20).
1 1 vypínač (napájení) a 1 indikátor (napájení)
(strany 9, 16)
Tento vypínač zapne displej. Pro vypnutí displeje
stiskněte tento vypínač znovu.
2 Tlačítko MENU (strana 12)
Tímto tlačítkem se zapíná a vypíná hlavní nabídka.
3 Tlačítka m/M (strana 12)
Tato tlačítka se používají pro volbu položek nabídky a
pro provedení nastavení.
4 Tlačítko OK (strana 12)
Toto tlačítko aktivuje zvolenou položku nabídky a
nastavení, provedená s použitím tlačítek m/M (3).
INPUT (strana 11)
Tato tlačítka přepínají vstupní video signál mezi INPUT1
a INPUT2, když jsou dva počítače připojeny k displeji.
(Dostupné pouze při vypnuté nabídce.)
5 Tlačítko ECO (strana 16)
Toto tlačítko se používá pro snížení spotřeby energie.
Když není zobrazena hlavní nabídka, můžete též
MENU
automaticky nastavit kvalitu obrazu pro aktuální vstupní
signál stisknutím tohoto tlačítka na více než 3 sekundy
(jednodotykové automatické nastavení). (pouze u
analogového signálu RGB)
6 Výstupní audio konektor (strana 8)
Tento konektor slouží k výstupu audio signálu k
reproduktorům nebo jiným audio zařízením.
INPUT
OK
ECO
5
u technických specifikací se liší v
CZ

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for SONY SDM-S75N

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: