Download  Print this page

Lista Med Menyalternativen - SONY SDM-S75N User Manual

Sdm-s75 series and sdm-s95 series tft lcd color computer display.
Hide thumbs

Advertisement

Lista med menyalternativen

Menyalternativen varierar beroende på vilken modell du har.
Ta reda på vilken modell du har genom att titta på undersidan av bildskärmen och se sedan nedanstående tabeller.
BAKGRUNDSLJUS
6 KONTRAST
8 LJUSSTYRKA
GAMMA
FÄRG
SKÄRPA
0 ÅTERSTÄLLA LÄGE
BILD
MENYPOSITION
INGÅNGSSÖKNING
LANGUAGE
0 ÅTERSTÄLL
MENYLÅS
SDM-S75A/S95A
SDM-S75E/S95E
1)
1)
1)
9300K
6500K
1)
sRGB
ANVÄNDARE (nivå för R
och B)
AUTO
FAS
PIXELJUSTERA
H CENTRERING
V CENTRERING
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ESPAÑOL
ITALIANO
NEDERLANDS
SVENSKA
OK
AVBRYT
AV
Menyn BILDJUSTERING
LÄGE (ECO läge)
BAKGRUNDSLJUS
6 KONTRAST
8 LJUSSTYRKA
GAMMA
FÄRG
SKÄRPA
0 ÅTERSTÄLLA LÄGE
BILD
MENYPOSITION
INGÅNGSSÖKNING
LANGUAGE
0 ÅTERSTÄLL
MENYLÅS
1)
KONTRAST, LJUSSTYRKA och GAMMA kan inte ställas in när du
har valt "sRGB".
13
SDM-S75D/S95D
SDM-S75F/S95F
SDM-S75N/S95N
STARK
MEDEL
SVAG
ANVÄNDARE
1)
1)
1)
9300K
6500K
1)
sRGB
ANVÄNDARE (nivå
för R och B)
SE
AUTO
FAS
PIXELJUSTERA
H CENTRERING
V CENTRERING
AUTO PÅ
INSIGNAL1
INSIGNAL2
AUTO UIT
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ESPAÑOL
ITALIANO
NEDERLANDS
SVENSKA
OK
AVBRYT
AV

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for SONY SDM-S75N

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: