Download  Print this page

Nabídka Language; Nabídka Menu Position; Nabídka Menu Lock; Nabídka Input Sensing - SONY SDM-S75N User Manual

Sdm-s75 series and sdm-s95 series tft lcd color computer display.
Hide thumbs

Advertisement

Pro uživatele Windows
Když funguje samospouštění:
1 Klikněte na „Nástroj pro nastavenr monitour
(UTILITY)".
2 Klikněte na „Adjust", potvrďte rozlišení a potom
klikněte na „Next".
3 Zkušební vzorek pro PITCH, PHASE, H CENTER a
V CENTER se objeví v uvedeném pořadí.
Když nefunguje samospouštění:
1 Otevřte „My Computer" a klikněte pravým tlačítkem
na ikonu CD-ROM. Jděte na „Explorer" a otevřte
ikonu CD-ROM.
2 Otevřte [Utility] a potom zvolte [Windows].
3 Spust'te [Win_Utility.exe].
Objeví se zkušební vzorek.
Pro uživatele Macintosh
1 Otevřte [Utility] a potom zvolte [Mac].
2 Spust'te [Mac_Utility.exe].
Objeví se zkušební vzorek.
Položky
Stiskněte tlačítka m/M
PHASE
Minimalizujte horizontální pruhy na
obrazovce.
PITCH
Vertikální pruhy zmizí.
H CENTER
Nastavte polohu obrazu, pokud se
obraz neobjevuje ve středu
V CENTER
obrazovky.
Nabídka MENU POSITION
Položky
Stiskněte tlačítka m/M
MENU
Můžete změnit polohu zobrazenou v
POSITION
nabídce na obrazovce. Můžete si
zvolit z 9 poloh.
Nabídka INPUT SENSING
Tyto modely s digitálním vstupem vyhledávají jakékoliv
vstupní signály. Můžete přepnout automaticky signály vzad a
vpřed.
Položky
Funkce
AUTO ON
Když nemá zvolený vstup signál nebo
když zvolíte vstup tlačítkem OK a ten
nemá signál, na obrazovce se objeví
zpráva. Potom displej ověří vstupní
signál a přepne se automaticky na
další vstup.
Po změně vstupního signálu se v
horním levém rohu obrazovky
zobrazí zvolený vstup.
Pokud není vstupní signál, displej
automaticky přejde do úsporného
režimu.
Položky
Funkce
INPUT 1
Při zapnutí displeje se zobrazí
INPUT1 nebo INPUT2 jako
přednostní nastavení (INPUT
INPUT 2
SENSING nebude fungovat).
AUTO OFF
Vstup se nemění automaticky. Vstup
změníte stisknutím tlačítka OK.
Nabídka LANGUAGE
Položky
Stiskněte tlačítka m/M
ENGLISH
Angličtina
Francouzština
FRANÇAIS
DEUTSCH
Němčina
ESPAÑOL
Španělština
ITALIANO
Italština
NEDERLANDS
Holandština
Švédština
SVENSKA
Ruština
Japonština
Čínština
0 Nabídka RESET (vynulování na
výchozí nastavení)
Položky
Funkce
OK
Pro vynulování všech dat nastavení na
výchozí nastavení kromě
(LANGUAGE) nastavení.
CANCEL
Pro zrušení vynulování a návrat na
obrazovku nabídky.
Nabídka MENU LOCK
Položky
Funkce
ON
Pouze 1 vypínač (napájení) bude
fungovat. Pokud se pokusíte o
jakoukoli jinou operaci, na obrazovce
se objeví ikona
OFF
Nastavte
Pokud byl
nastaven na ON, stisknutím tlačítka
MENU se automaticky zvolí
(MENU LOCK).
15
CZ
(MENU LOCK).
(MENU LOCK) na off.
(MENU LOCK)

Advertisement

Chapters

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: