Download  Print this page

Kenwood KVC51 Instructions Manual page 94

Hide thumbs

Advertisement

Problemsökningsguide
Problem
Vispen eller k-spaden slår
emot botten på skålen eller behöver justeras.
når inte ingredienserna i
botten.
Tillbehör går inte att
montera på
låghastighetsuttaget.
"Blandarens indikatorlampa" Hastighetsreglaget står
blinkar när köksmaskinen
först slås på.
Köksmaskinen stannar
under användning.
"Blandarens indikatorlampa" överhettning är aktiverat.
blinkar snabbt.
"Blandarens indikatorlampa" Köksmaskinen har lämnats Vrid hastighetsreglaget till "min"
ska inte lysa när
maskinen är inkopplad.
Orsak
Verktyget har fel höjd och
Kontrollera att ditt tillbehör Tillbehöret måste ha KAX twist-
är kompatibelt med din
modell. Twist-anslutning
krävs (modell KAX)
inte i läge "O".
Blandarhuvudet är uppfälld Kontrollera att köksmaskinens
eller är inte låst i nedfälld
position.
Skyddssystemet mot
överbelastning eller
Maximal kapacitet har
överskridits.
påslagen i över 30 minuter och sedan tillbaka till "O" för att
utan att användas och har återställa maskinen.
gått in i standby-läge.
90
Lösning
Justera höjden med hjälp av en
lämplig skruvnyckel.
anslutning
för att passa i
uttaget.
Om dina egna tillbehör har bar-
anslutning
måste du
använda KAT002ME för att kunna
montera dem på köksmaskinens
twist-anslutning.
Mer information hittar du på
www.kenwoodworld.com/twist
Kontrollera och vrid
hastighetsreglaget till läge "O".
huvud är ordentligt låst.
Dra ur stickkontakten och
kontrollera om något blockerar
maskinen eller om den är
överbelastad.
Vrid hastighetsreglaget till "O".
Starta maskinen igen.
Om maskinen inte startar ta bort
en del ingredienser för att minska
belastningen och starta igen.
År problemet fortfarande inte
löst. Ta ur stickkontakten och låt
maskinen vila i 15 minuter. Sätt i
stickkontakten och välj hastighet.
Om köksmaskinen fortfarande inte
startar efter ovanstående procedur
kontakta "kundtjänst" för hjälp.

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KVC51

This manual is also suitable for:

Kvl61 chef xlKvl61Kvc51 chefChefChef xl