Download  Print this page

Kenwood KVC51 Instructions Manual page 88

Hide thumbs

Advertisement

Lär känna din köksmaskin
Förklaring till bilder
Uttag för tillbehör
höghastighetsuttag
1
låghastighetsuttag
2
skåluttag
3
Mixer
lock till höghastighetsuttaget
4
blandarhuvud
5
låsspak för huvud
6
blandarens indikatorlampa är redo
7
på/av- och hastighetsreglage
8
motordel
9
skål
k
lock till låghastighetsuttaget
l
sladdfack
m
k-spade
n
a
visp (om sådan medföljer)
o
b
elektrisk visp (om sådan medföljer)
o
a
degkrog (om sådan medföljer)
p
b
degkrok med spiral (om sådan
p
medföljer)
degskrapa

stänkskydd

Obs! Skruvnyckel
bl
illustrationssyfte och medföljer inte i
förpackningen.
visas endast i
Extra tillbehör
Det finns flera olika extra tillbehör du
kan använda med köksmaskinen. Se
medföljande broschyr om tillbehör eller
besök www.kenwoodworld.com för att se
hela sortimentet och information om var du
kan köpa fler tillbehör.
Obs: Låghastighetstillbehör
Låghastighetsuttaget på din köksmaskin
har twist-anslutning. Det är utformat för
tillbehör med twist-anslutning.
När du köper nya tillbehör till
låghastighetsuttaget ska du kontrollera
att de passar din köksmaskin. Alla
tillbehör med twist-anslutning känns
igen på produktkoden som startar
med KAX, men även på Twist-
logotypen
förpackningen. Mer information hittar du på
www.kenwoodworld.com/twist.
Om dina egna tillbehör har bar-anslutning
måste du använda KAT002ME för att
kunna montera dem på köksmaskinens
twist-anslutning
Mer information hittar du på
www.kenwoodworld.com/twist.
84
som visas tydligt på
.

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KVC51

This manual is also suitable for:

Kvl61 chef xlKvl61Kvc51 chefChefChef xl