Download  Print this page

Kenwood KVC51 Instructions Manual page 171

Hide thumbs

Advertisement

Zakladanie a používanie krytu proti
vyšplechovaniu
1 Dvihnite hlavu mixéra, až kým sa
nezaistí.
2 Nasaďte nádobu na podstavec.
3 Kryt proti vyšplechovaniu zatlačte na
spodnú stranu hlavy mixéra
úplne nezapadne na miesto. Výklopná
časť by mala byť umiestnená podľa
zobrazenia.
4 Vložte požadovaný nástroj.
5 Sklopte hlavu mixéra.
Nastavovanie nástrojov
Metlička v tvare K
a šľahacia metlička
Nástroje sú už vo fabrike nastavované na
správnu výšku v dodanej nádobe, a preto
by nemalo byť potrebné upravovať to. No
ak napriek tomu budete chcieť upraviť
nastavenie nejakého nástroja, použite na
to maticový kľúč správnej veľkosti:
TYP KVC51 = 15 mm
TYP KVL61 = 19 mm
Postupujte pritom podľa týchto inštrukcií:
1 Zariadenie odpojte z elektrickej siete.
2 Vyklopte hlavu mixéra a založte do
nej metličku v tvare K alebo šľahaciu
metličku.
3 Sklopte hlavu mixéra. Ak medzeru
medzi koncom nástroja a dnom nádoby
treba upraviť, vyklopte hlavu mixéra a
nástroj z nej vyberte. Ideálne by sa mal
koniec daného nástroja takmer dotýkať
dna misy
.
bk
, kým
8
167
• Počas spracovania sa zložky môžu
pridávať priamo do nádoby cez
výklopnú časť krytu proti vyšplechnutiu
.
9
• Pri výmene nástrojov nemusíte skladať
kryt proti vyšplechovaniu.
6 Nadvihnite hlavu mixéra a vyberte kryt
proti vyšplechovaniu jeho zatlačením
nadol.
4 Kľúčom správnej veľkosti uvoľnite
maticu natoľko, aby bolo možné
posunúť hriadeľ
spustiť nižšie ku dnu nádoby, otáčajte
hriadeľom v protismere hodinových
ručičiek. Ak nástroj treba posunúť
vyššie nad dno nádoby, otáčajte
hriadeľom v smere hodinových ručičiek.
5 Opäť dotiahnite maticu.
6 Nástroj založte do mixéra a sklopte
hlavu mixéra. (Skontrolujte jeho pozíciu
podľa bodov vyššie.)
7 Podľa potreby opakujte vyššie uvedené
kroky, kým nástroj nebude nastavený
správne. Keď bude nastavený správne,
bezpečne dotiahnite maticu.
• Poznámka: Maticový kľúč
znázornený len pre ilustračné účely.
Hák na hnetenie cesta
Tento nástroj je nastavený vo fabrike, a
preto by nemalo byť potrebné upravovať
ho.
. Ak nástroj treba
bl
je
bl

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KVC51

This manual is also suitable for:

Kvl61 chef xlKvl61Kvc51 chefChefChef xl