Download  Print this page

Kenwood KVC51 Instructions Manual page 131

Hide thumbs

Advertisement

Recept
marináda s chilli
200 g studeného tekutého medu (přes
noc zchlazeného v lednici)
1 chilli (celá)
20 g (1 lžička) burákového másla
Koření
1 Ingredience vložte do minisekáčku/
mlýnku.
2 Nástavec nasaďte na kuchyňský robot
a nechte ingredience usadit kolem
nožové jednotky.
3 Na 4 sekundy zapněte na pulzní režim.
4 Použijte podle potřeb.
Servis a údržba
• Pokud při používání spotřebiče
narazíte na jakékoli problémy, před
vyžádáním pomoci si přečtěte část
„průvodce odstraňováním problémů"
v návodu nebo navštivte stránky
www.kenwoodworld.com.
• Upozorňujeme, že na váš výrobek se
vztahuje záruka, která je v souladu se
všemi zákonnými ustanoveními ohledně
všech existujících záručních práv a práv
spotřebitelů v zemi, kde byl výrobek
zakoupen.
• Pokud se váš výrobek Kenwood
porouchá nebo u něj zjistíte závady,
zašlete nebo odneste jej prosím do
autorizovaného servisního centra
KENWOOD. Aktuální informace o
nejbližším autorizovaném servisním
centru KENWOOD najdete na webu
www.kenwoodworld.com nebo na webu
společnosti Kenwood pro vaši zemi.
• Zkonstruováno a vyvinuto společností
Kenwood ve Velké Británii.
• Vyrobeno v Číně.
127

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KVC51

This manual is also suitable for:

Kvl61 chef xlKvl61Kvc51 chefChefChef xl