Download  Print this page

Kenwood KVC51 Instructions Manual page 89

Hide thumbs

Advertisement

Blandarverktygen och några
användningsområden
K-spade
Använd till att göra mjuka kakor, småkakor,
pajdeg, glasyr, petit-chou, fyllningar och
potatismos.
Visp
Använd till att vispa ägg, vispgrädde, kak-
och pannkakssmet, lätta sockerkakor (utan
fett), maränger, ostkakor, mousse, suffléer.
Använd inte vispen till tyngre smeter (t.ex. till
att vispa matfett med socker) – då kan den
skadas.
Degkrok
Använd bara till jäsdegar.
Hur man använder skålverktyg
Kontrollera att sladden är helt uttagen
från sladdfacket
m
köksmaskinen.
1 Tryck ner låsspaken
blandarhuvudet tills det låser på plats
2 Montera skålen på basen och vrid medurs
tills den låser på plats.
3
3 Placera önskat verktyg i uttaget. Tryck det
upp
och vrid
4
5
Obs: Får inte k-spaden eller vispen med
sig ingredienserna på botten av skålen se
avsnittet "Justering av verktyg".
4 Sänk blandarhuvudet genom att trycka ner
låsspaken
och sänka blandarhuvudet
6
tills det låser fast
5 Koppla in strömförsörjningen så kommer
"blandarens indikatorlampa" att börja lysa.
6 Starta apparaten genom att vrida
hastighetsreglaget till önskad hastighet.
Använd puls (P) för att köra stötvis på
högsta hastighet.
innan du använder
och lyft
1
tills det låser på plats.
.
7
7 Efter användning. Vrid tillbaka
hastighetsreglaget till läge "O" (AV) och dra
ur köksmaskinens stickkontakt.
8 Lossa verktyget genom att vrida moturs för
att låsa upp det från uttaget och ta sedan
av det.
Tips
• Nedvikningsfunktionen
för att vika ner lätta igrendienser i tyngre
blandningar sås om maränger, mousser,
gräddefterrätter, lätta sockerkakssmetar
och suffléer, och för att långsamt röra ner
mjöl och torkad frukt i kakblandningar.
Mixern går på konstant sakta hastighet.
• För att ingredienserna ska blandas
ordentligt stanna regelbundet maskinen
och skrapa ner ingredienserna i skålen
med degskrapan.
• Bäst resultat när du vispar ägg får du om
äggen har rumstemperatur.
• Innan du vispar äggvita se till att skål och
visp är ordentligt rena och torra samt helt
.
2
utan spår av fett och äggula.
• Använd kalla ingredienser för pajdeg om
inte annat anges i receptet.
Vid brödbak
Viktigt
• Överskrid aldrig angivna maxkapaciteter
– då kan maskinen överbelastas.
• Om du hör maskinen arbeta hårt. Stäng av
den, ta bort hälften av degen och kör halva
degen åt gången.
• Ingredienserna blandas bäst om du häller i
vätskan först.
85
kan användas

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KVC51

This manual is also suitable for:

Kvl61 chef xlKvl61Kvc51 chefChefChef xl