Download  Print this page

Kenwood KVC51 Instructions Manual page 152

Hide thumbs

Advertisement

Serwis i punkty obsługi klienta
• W razie wszelkich problemów z
obsługą urządzenia przed zwróceniem
się o pomoc należy zapoznać się
ze wskazówkami w części pt.:
„rozwiązywanie problemów" w instrukcji
obsługi urządzenia lub odwiedzić stronę
internetową www.kenwoodworld.com.
• Prosimy pamiętać, że niniejszy
produkt objęty jest gwarancją, która
spełnia wszystkie wymogi prawne
dotyczące wszelkich istniejących praw
konsumenta oraz gwarancyjnych
w kraju, w którym produkt został
zakupiony.
Rozwiązywanie problemów
Problem
Trzepaczka lub ubijak „K"
uderza o dno miski lub nie zawieszenia końcówki –
sięga składników
znajdujących się na jej
dnie.
Nasadki do pracy na
gnieździe obrotów niskich
nie da się zamocować.
Kontrolka stanu gotowości Regulator prędkości nie
miksera miga po
podłączeniu robota do
źródła zasilania.
Przyczyna
Niewłaściwa wysokość
należy ją wyregulować.
Sprawdzić, czy nasadka
jest kompatybilna z
posiadanym modelem
robota. Wymagana jest
nasadka ze złączem
obrotowym (model KAX)
.
znajduje się w pozycji „O". pozycji „O".
Głowica miksera znajduje Sprawdzić, czy głowica robota
się w pozycji uniesionej
lub nie została prawidłowo
zablokowana.
148
• W razie wadliwego działania produktu
marki Kenwood lub wykrycia wszelkich
usterek prosimy przesłać lub dostarczyć
urządzenie do autoryzowanego punktu
serwisowego firmy KENWOOD.
Aktualne informacje na temat
najbliższych punktów serwisowych
firmy KENWOOD znajdują się na
stronie internetowej firmy, pod adresem
www.kenwoodworld.com lub adresem
właściwym dla danego kraju.
• Zaprojektowała i opracowała firma
Kenwood w Wielkiej Brytanii.
• Wyprodukowano w Chinach.
Rozwiązanie
Wyregulować wysokość za
pomocą odpowiedniego klucza –
zob. część pt. „Regulacja
wysokości końcówki".
Aby pasować do gniazda,
nasadka musi być wyposażona w
złącze obrotowe KAX
Aby móc używać posiadanych już
nasadek ze złączem belkowym
, konieczne jest zastosowanie
nakładki przejściowej
KAT002ME, by można było
podłączyć nasadkę do gniazda
obrotowego (Twist) robota.
Więcej informacji znajduje się na
stronie www.kenwoodworld.com/
twist.
Przesunąć regulator prędkości do
została prawidłowo zablokowana.
.

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KVC51

This manual is also suitable for:

Kvl61 chef xlKvl61Kvc51 chefChefChef xl