Download  Print this page

Kenwood KVC51 Instructions Manual page 105

Hide thumbs

Advertisement

Nosta tätä laitetta varovaisesti, sillä se on painava. Varmista
l
ennen nostamista, että pää on lukittu kunnolla ala-asentoon ja
että kulho, työvälineet, aukkojen kannet ja johto on kiinnitetty
kunnolla.
Irrota kulhotyövälineet varovaisesti pitkään jatkuneen käytön
l
jälkeen, sillä ne saattavat olla kuumia.
Varmista ennen yleiskoneen käyttämistä, että johto on kääritty
l
kokonaan auki säilytyspaikasta
Valvo lapsia sen varmistamiseksi, että he eivät leiki laitteella.
l
Älä siirrä tai nosta sekoitinpäätä, kun siihen on kiinnitetty
l
varuste. Muuten yleiskone voi muuttua epävakaaksi.
Älä käytä laitetta lähellä työtason reunaa.
l
Fyysisesti, sensorisesti tai henkisesti rajoittuneet tai
l
kokemattomat henkilöt voivat käyttää laitteita, jos heidät on
koulutettu käyttämään niitä turvallisesti ja he ymmärtävät
käyttämisen aiheuttamat vaarat.
Laitteen väärinkäyttö voi aiheuttaa loukkaantumisen.
l
Tätä laitetta ei saa antaa lasten käyttöön. Pidä laite ja sen
l
virtajohto poissa lasten ulottuvilta.
Suurin kuormitus määräytyy eniten virtaa kuluttavan varusteen
l
mukaan. Muut varusteet voivat kuluttaa vähemmän virtaa.
Käytä laitetta ainoastaan sille tarkoitettuun kotitalouskäytöön.
l
Kenwood-yhtiö ei ole korvausvelvollinen, jos laitetta on käytetty
väärin tai näitä ohjeita ei ole noudatettu.
Ennen yhdistämistä
verkkovirtaan
• Varmista, että sähkövirta vastaa laitteen
pohjaan merkittyjä tietoja.
• Tämä laite täyttää EU-asetuksen
1935/2004 elintarvikkeiden kanssa
kosketuksiin joutuvista materiaaleista ja
tarvikkeista.
.
m
Ennen ensimmäistä
käyttökertaa
• Pese osat. Lisätietoja on hoitaminen ja
puhdistaminen -osassa.
101

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KVC51

This manual is also suitable for:

Kvl61 chef xlKvl61Kvc51 chefChefChef xl