Download  Print this page

Kenwood KVC51 Instructions Manual page 103

Hide thumbs

Advertisement

Feilsøking
Problem
Vispen eller K-spaden
dunker ned i bunnen av
bollen eller rekker ikke ned
til ingrediensene i bollen.
Kan ikke sette på
lavhastighetstilbehør.
«Indikatorlampe for mikser
klar» blinker når støpselet
på kjøkkenmaskinen settes
inn i kontakten.
Kjøkkenmaskinen stanser
under bruk.
«Indikatorlampe for mikser
klar» blinker fort.
«Indikatorlampe for mikser
klar» lyser ikke – støpselet
står i.
Årsak
Redskapet er i feil høyde
og må justeres.
Sjekk at tilbehøret er
kompatibelt med din
modell. Må ha Twist-
tilkoblingssystemet
(modell KAX)
Hastighetskontrollen står
ikke stilt til «O».
Mikserhodet er hevet eller
ikke låst ned.
Systemet for vern mot
overbelastning eller
overoppheting er aktivert.
Maksimalkapasiteten er
overskredet.
Kjøkkenmaskinen har stått Vri hastighetskontrollen til «min»
i kontakten i mer enn 30
minutter uten bruk og har
gått i Standby-modus.
99
Løsning
Juster høyden med en passende
skiftenøkkel – se avsnittet
«Justering av redskaper».
Tilbehøret må ha KAX twist-
tilkoblingssystemet
det skal passe i uttaket.
Hvis du eier tilbehør med Bar-
tilkoblingssystemet
du bruke KAT002ME-adapteren
til å koble disse til Twist-
koblingssystemet på
kjøkkenmaskinen din.
Du finner mer informasjon på
www.kenwoodworld.com/twist
Sjekk og vri hastighetskontrollen
til «O».
Sjekk at hodet er låst ned
på plass.
Trekk ut støpselet og sjekk etter
blokkeringer eller overbelastning.
Vri hastighetskontrollen til «O» og
start på nytt.
Hvis maskinen ikke fungerer, må
du redusere belastningen ved å
fjerne noen av ingrediensene og
starte på nytt.
Hvis dette ikke løser problemet,
trekker du ut støpselet og lar stå
i 15 minutter. Sett inn støpselet
igjen og velg hastighet på nytt.
Hvis maskinen ikke starter
igjen etter at du har brukt
fremgangsmåten over, må du
kontakte «kundeservice» for mer
hjelp.
og så tilbake til «O» for å
tilbakestille maskinen.
for at
, må

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KVC51

This manual is also suitable for:

Kvl61 chef xlKvl61Kvc51 chefChefChef xl