Download  Print this page

Kenwood KVC51 Instructions Manual page 160

Hide thumbs

Advertisement

για να προσαρμόσετε και
Πώς να τοποθετείτε και να
να χρησιμοποιήσετε το
χρησιμοποιείτε το καπάκι
καπάκι κατά του
κατά του πιτσιλίσματος
πιτσιλίσματος
1
.
2
καπάκι κατά του
3
πιτσιλίσματος
.
4
5
Προσαρμογή εργαλείων
καπάκι κατά του πιτσιλίσματος
Χτυπητήρι K και αναδευτήρι
Τα εργαλεία είναι ρυθμισμένα στο σωστό
κατά του πιτσιλίσματος
ύψος για το μπολ που παρέχεται από το
.
εργοστάσιο κατασκευής και δεν θα πρέπει
καπάκι κατά του
6
να χρειάζονται προσαρμογή.
πιτσιλίσματος
Ωστόσο, εάν επιθυμείτε να προσαρμόσετε
το εργαλείο, χρησιμοποιήστε ένα γαλλικό
.
κλειδί κατάλληλου μεγέθους:
ΤΥΠΟΣ KVC51 = 15 mm
ΤΥΠΟΣ KVL61 = 19 mm
Στη συνέχεια ακολουθήστε τις παρακάτω
οδηγίες:
1 Αποσυνδέστε τη συσκευή από την
πρίζα.
2 Ανασηκώστε την κεφαλή του μίξερ
και τοποθετήστε το αναδευτήρι ή το
χτυπητήρι.
.
8
.
.
,
από το
.
καπάκι
3
πιτσιλίσματος
προσαρμογή
εργαλείων
4
5
Χτυπητήρι K και αναδευτήρι
Τα εργαλεία είναι ρυθμισμένα στο
σωστό ύψος για το μπολ που
παρέχεται από το εργοστάσιο
καπάκι κατά του πιτσιλίσματος
κατασκευής και δεν θα πρέπει να
χρειάζονται προσαρμογή.
κατά του πιτσιλίσματος
Ωστόσο, εάν επιθυμείτε να
προσαρμόσετε το εργαλείο,
6 Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα
6
χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο γαλλικό
σηκώνοντας την κεφαλή του μίξερ και
πιτσιλίσματος
κλειδί 15 mm:
τραβώντας το προς τα κάτω.
.
Στη συνέχεια ακολουθήστε τις
.
παρακάτω οδηγίες:
1 Αποσυνδέστε τη συσκευή από την
πρίζα.
2 Ανασηκώστε την κεφαλή του μίξερ και
τοποθετήστε το αναδευτήρι ή το
3 Κατεβάστε την κεφαλή του μίξερ. Εάν
χτυπητήρι.
η απόσταση πρέπει να ρυθμιστεί,
3 Κατεβάστε την κεφαλή του μίξερ. Εάν η
ανασηκώστε την κεφαλή του μίξερ
απόσταση πρέπει να ρυθμιστεί,
και αφαιρέστε το εργαλείο. Θα ήταν
ανασηκώστε την κεφαλή του μίξερ και
προτιμότερο, ο αναδευτήρας και το
αφαιρέστε το εργαλείο. Θα ήταν
χτυπητήρι Κ να ακουμπούν σχεδόν στο
προτιμότερο, ο αναδευτήρας και το
κάτω μέρος του μπολ
χτυπητήρι Κ να ακουμπούν σχεδόν στο
4 Χρησιμοποιώντας το κατάλληλο γαλλικό
κάτω μέρος του μπολ
κλειδί, χαλαρώστε το παξιμάδι όσο
4 Χρησιμοποιώντας το κατάλληλο
χρειάζεται για να ρυθμίσετε τον άξονα
γαλλικό κλειδί, χαλαρώστε το παξιμάδι
. Για να τοποθετήσετε το εργαλείο
bl
όσο χρειάζεται για να ρυθμίσετε τον
χαμηλότερα και πιο κοντά στο κάτω
άξονα
μέρος του μπολ, στρέψτε τον άξονα
εργαλείο χαμηλότερα και πιο κοντά στο
αριστερόστροφα. Για να τοποθετήσετε
κάτω μέρος του μπολ, στρέψτε τον
το εργαλείο πιο ψηλά από το κάτω
άξονα αριστερόστροφα. Για να
μέρος του μπολ, στρέψτε τον άξονα
τοποθετήσετε το εργαλείο πιο ψηλά
δεξιόστροφα.
από το κάτω μέρος του μπολ, στρέψτε
5 Σφίξτε ξανά το παξιμάδι.
τον άξονα δεξιόστροφα.
6 Προσαρμόστε το εργαλείο στο μίξερ
5 Σφίξτε ξανά το παξιμάδι.
και κατεβάστε την κεφαλή του μίξερ.
6 Προσαρμόστε το εργαλείο στο μίξερ και
(Ελέγξτε τη θέση του, βλ. τις οδηγίες
κατεβάστε την κεφαλή του μίξερ.
παραπάνω).
156
.
καπάκι κατά του
.
.
,
.
καπάκι κατά του
.
bk
.
. Για να τοποθετήσετε το
.
.
1
2
από το
.
9
καπάκι
3
4
5
6

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KVC51

This manual is also suitable for:

Kvl61 chef xlKvl61Kvc51 chefChefChef xl