Download  Print this page

Kenwood KVC51 Instructions Manual page 23

Hide thumbs

Advertisement

Problemen oplossen
Probleem
De garde of K-klopper
stoot tegen de onderkant
van de kom aan of bereikt
de ingrediënten aan de
bodem van de kom niet.
Het hulpstuk voor lage
snelheid kan niet worden
gemonteerd.
Het lichtje 'mixer
gebruiksklaar' knippert
wanneer de keukenmachine
wordt ingeschakeld.
De keukenmachine schakelt Overbelastingsbeveiliging of Haal de stekker uit het stopcontact
ineens uit.
Het lichtje 'mixer
gebruiksklaar' knippert
snel.
Oorzaak
De hoogte van het
hulpstuk is verkeerd en
moet afgesteld worden.
Controleer of het hulpstuk Het hulpstuk moet een KAX
geschikt is voor uw
machinemodel. Het
hulpstuk moet een
draaiverbinding hebben
(model KAX)
Snelheidsregeling staat niet Zet de snelheidsregeling op 'O'.
op 'O'.
De mixerkop staat omhoog Controleer of de kop van de
of is niet goed vergrendeld. keukenmachine goed omlaag
oververhittingssysteem
geactiveerd. De
maximumcapaciteit is
overschreden.
19
Oplossing
Verstel de hoogte met een
geschikte sleutel – raadpleeg het
deel "Hulpstukken afstellen".
draaiverbinding hebben
hij op het contact past.
Als u hulpstukken hebt met het
stangverbindingssysteem
dan hebt u de KAT002ME-adapter
nodig om deze hulpstukken aan
de draaiverbindingssysteem van
uw keukenmachine te bevestigen.
Ga voor meer informatie naar
www.kenwoodworld.com/twist.
vergrendeld is.
en controleer de machine op
blokkeringen of overbelasting.
Zet de snelheidsregeling op 'O' en
start de machine opnieuw.
Als de machine niet functioneert,
verwijdert u enkele ingrediënten
om de belasting te reduceren.
Start de machine opnieuw.
Als het probleem nog steeds niet
is verholpen, haalt u de stekker
uit het stopcontact en laat u de
machine 15 minuten rusten. Steek
de stekker in het stopcontact en
laat de machine op de gewenste
snelheid draaien.
Als de machine na bovenstaande
procedure niet start, neemt u
contact op met de klantenservice.
, zodat
,

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KVC51

This manual is also suitable for:

Kvl61 chef xlKvl61Kvc51 chefChefChef xl