Download  Print this page

Kenwood KVC51 Instructions Manual page 97

Hide thumbs

Advertisement

Bli kjent med kjøkkenmaskinen
Deler
Tilbehøruttak
høyhastighetsuttak
1
lavhastighetsuttak
2
redskapskontakt til bolle
3
Mikser
deksel til høyhastighetsuttak
4
mikserhode
5
utløserspak for hode
6
indikatorlampe for mikser klar
7
på/av- og hastighetskontroll
8
motorenhet
9
bolle
k
deksel til lavhastighetsuttak
l
oppbevaringsrom for ledning
m
K-spade
n
a
visp (hvis den medfølger)
o
b
ekstra sterk visp (hvis den medfølger)
o
a
deigkrok (hvis den medfølger)
p
b
spiraldeigkrok (hvis den medfølger)
p
slikkepott

skvettskjerm

Merk: Skiftenøkkelen
til illustrasjonsformål og følger ikke med i
pakken.
som vises er bare
bl
Ekstratilbehør
Det finnes mange ekstratilbehør du
kan bruke med din kjøkkenmaskin. Se
brosjyren som følger med i pakken eller gå
til www.kenwoodworld.com, der du kan se
hele utvalget og finne ut hvordan du kjøper
tilbehør som ikke følger med i pakken.
Merknad: tilbehør til
lavhastighetsuttaket
Lavhastighetsuttaket på din kjøkkenmaskin
har Twist-tilkoblingssystemet. Det kan
brukes med tilbehør som har Twist-
tilkoblingssystemet.
Når du kjøper nytt tilbehør til
lavhastighetsuttaket, må du sjekke at det
er kompatibelt med din kjøkkenmaskin.
Du kan identifisere tilbehør med Twist-
tilkoblingssystemet på produktkoden, som
skal starte med KAX, og også på Twist-
logoen
, som står på emballasjen. Du
finner mer informasjon på
www.kenwoodworld.com/twist.
Hvis du eier tilbehør med Bar-
tilkoblingssystemet
KAT002ME-adapteren til å koble disse
til Twist-koblingssystemet
kjøkkenmaskinen din.
Du finner mer informasjon på
www.kenwoodworld.com/twist.
93
, må du bruke

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KVC51

This manual is also suitable for:

Kvl61 chef xlKvl61Kvc51 chefChefChef xl