Download  Print this page

Kenwood KVC51 Instructions Manual page 143

Hide thumbs

Advertisement

Probléma
A konyhagép leáll
működés közben.
A konyhagép leáll
működés közben. A
„keverőgép készen áll"
lámpa gyorsan villog.
A „keverőgép készen áll"
lámpa nem ég, pedig a
konyhagép hálózati
csatlakozója be van dugva konnektorba, de a gépet
a konnektorba.
FONTOS TUDNIVALÓK AZ
EURÓPAI UNIÓ ELEKTROMOS ÉS
ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK
HULLADÉKAIRA (WEEE) VONATKOZÓ
IRÁNYELVÉRŐL
A hasznos élettartamának végére
érkezett készüléket nem szabad
kommunális hulladékként kezelni.
A termék az önkormányzatok által
fenntartott szelektív hulladékgyűjtő
helyeken vagy az ilyen szolgáltatást
biztosító kereskedőknél adható le.
Ok
A túlterhelés vagy
túlmelegedés elleni
védelem bekapcsolt.
Túllépte a maximális
kapacitást.
A konyhagép hálózati
csatlakozója 30 percnél
tovább be volt dugva a
nem működtették, és
készenléti üzemmódra
váltott.
139
Húzza ki a hálózati csatlakozót,
és ellenőrizze, nem okoz-e valami
elakadást vagy nincs-e túltöltve.
Állítsa a sebességszabályozót az
'O' állásba, és indítsa el újra.
Ha a gép nem működik, vegyen
ki valamennyit a keverékből,
hogy csökkentse a terhelést, és
indítsa el újra.
Ha még ez sem oldja meg a
problémát, akkor húzza ki a
hálózati csatlakozót, és várjon
15 percig. Csatlakoztassa
újra a hálózathoz, és a
sebességszabályozót fordítsa a
kívánt állásba.
Ha a gép a fenti eljárás után
sem indul el újra, forduljon a
vevőszolgálathoz.
A gép alaphelyzetbe
állításához fordítsa el a
sebességszabályozót a „min"
állásba, majd vissza az „O"
állásba.
Az elektromos háztartási készülékek
szelektív hulladékkezelése lehetővé teszi
a nem megfelelő hulladékkezelésből
adódó esetleges, a környezetet és
az egészséget veszélyeztető negatív
hatások megelőzését és a készülék
alkotóanyagainak újrahasznosítását,
melynek révén jelentős energia- és
forrásmegtakarítás érhető el. A terméken
áthúzott kerekes kuka szimbólum
emlékeztet az elektromos háztartási
készülékek szelektív hulladékkezelésének
szükségességére.
Megoldás

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KVC51

This manual is also suitable for:

Kvl61 chef xlKvl61Kvc51 chefChefChef xl