Download  Print this page

Polski - Kenwood KVC51 Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Polski

Bezpieczeństwo obsługi
Przeczytać uważnie poniższą instrukcję i zachować na
l
wypadek potrzeby skorzystania z niej w przyszłości.
Usunąć wszelkie materiały pakunkowe i etykiety.
l
Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód musi
l
zostać wymieniony przez pracownika firmy KENWOOD
lub upoważnionego przez firmę KENWOOD zakładu
naprawczego.
Przed zakładaniem i wyjmowaniem końcówek lub nasadek,
l
po użyciu urządzenia oraz przed przystępowaniem do
czyszczenia przesunąć regulator prędkości do pozycji
„O"(wyłączony) i wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
Nie zbliżać palców do poruszających się elementów
l
urządzenia i zamocowanych na nim nasadek.
Pracującego urządzenia nie wolno pozostawiać bez
l
nadzoru.
Nie używać uszkodzonego urządzenia. W razie awarii oddać
l
je do sprawdzenia lub naprawy (zob. ustęp pt. „Serwis i
punkty obsługi klienta").
Nie uruchamiać robota z głowicą w pozycji uniesionej.
l
Nie dopuszczać, by w miejscach dostępnych dla dzieci
l
przewód sieciowy zwisał z blatu, na którym stoi urządzenie.
Nie dopuszczać do zamoczenia korpusu z silnikiem,
l
przewodu sieciowego ani wtyczki.
Nie stosować niekompatybilnych nasadek ani kilku nasadek
l
jednocześnie.
Nie przekraczać ilości podanych w tabeli maksymalnych
l
dopuszczalnych ilości składników.
140

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KVC51

This manual is also suitable for:

Kvl61 chef xlKvl61Kvc51 chefChefChef xl