Download  Print this page

Kenwood KVC51 Instructions Manual page 176

Hide thumbs

Advertisement

таблиці рекомендованих об'ємів.
Користуючись насадкою, дотримуйтесь заходів безпеки,
l
що зазначені у посібнику з експлуатації, наданому у
комплекті.
Будьте обережні піднімаючи цей прилад, оскільки
l
він дуже важкий. Перш, ніж піднімати прилад,
переконайтеся, що головку міксера правильно
зафіксовано в нижньому положенні, а чаша, насадки,
кришки отворів та шнур надійно закріплені.
Обережно витягайте чашу після тривалої роботі, оскільки
l
вона може бути гарячою.
Переконайтеся, що шнур повністю розгорнутий з відсіку
l
для зберігання шнура
машини.
Не залишайте дітей без нагляду та не дозволяйте їм
l
гратися із приладом.
Не переміщуйте та не піднімайте головку міксера з
l
встановленою насадкою, оскільки кухонна машина може
втратити стійкість.
Не встановлюйте прилад поблизу краю робочої поверхні.
l
Не рекомендується користуватися цим приладом
l
особам із обмеженими фізичними або ментальними
можливостями або тим, хто має недостатньо досвіду в
його експлуатації. Вищеназваним особам дозвовляється
користуватися приладом тільки після проходження
інструктажу та під наглядом досвідченої людини і якщо
вони розуміють пов'язані з цим ризики.
Невірне використання цього приладу може привести до
l
травм.
Цей прилад не призначений для використання дітьми.
l
Тримайте прилад і шнур подалі від дітей.
Максимальне споживання електроенергії вказано
l
для найбільш потужної насадки. Інші насадки можуть
споживати менше енергії.
Цей прилад призначений виключно для використання
l
у побуті. Компанія Kenwood не несе відповідальності
за невідповідне використання приладу або порушення
правил експлуатації, викладених у цій інструкції.
перед використанням кухонної
m
172

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KVC51

This manual is also suitable for:

Kvl61 chef xlKvl61Kvc51 chefChefChef xl