Download  Print this page

Kenwood KVC51 Instructions Manual page 122

Hide thumbs

Advertisement

Servis ve müşteri hizmetleri
• Cihazınızın çalışması ile ilgili herhangi
bir sorun yaşarsanız, yardım istemeden
önce bu kılavuzdaki "sorun giderme
kılavuzu" bölümüne bakın veya
www.kenwoodworld.com adresini
ziyaret edin.
• Lütfen unutmayın, ürün ürünün satıldığı
ülkedeki mevcut tüm garanti ve tüketici
hakları ile ilgili yasal mevzuata uygun
bir garanti kapsamındadır.
• Kenwood ürününüz arızalanırsa
veya herhangi bir kusur bulursanız
yetkili KENWOOD Servis Merkezine
gönderin veya götürün. Size en yakın
yetkili KENWOOD Servis Merkezinin
güncel bilgilerine ulaşmak için
www.kenwoodworld.com adresini veya
ülkenize özel web sitesini ziyaret edin.
• Kenwood tarafından İngiltere'de dizayn
edilmiş ve geliştirilmiştir.
• Çin'de üretilmiştir.
ÜRÜNÜN ATIK ELEKTRİKLİ VE
ELEKTRONİK EKİPMANIN BERTARAF
EDİLMESİNE İLİŞKİN AVRUPA
DİREKTİFİNE UYGUN ŞEKİLDE
BERTARAF EDİLMESİ HAKKINDA
ÖNEMLİ BİLGİ (WEEE)
Kullanım ömrünün sonunda ürün evsel
atıklarla birlikte atılmamalıdır.
Ürün yerel yetkililerce belirlenmiş atık
toplama merkezine veya bu hizmeti
sağlayan bir satıcıya götürülmelidir.
Ev aletlerinin ayrı bir şekilde atılması
çevre üzerindeki olası negatif etkileri
azaltır ve aynı zamanda mümkün
olan malzemelerin geri dönüşümünü
sağlayarak önemli enerji ve kaynak
tasarrufu sağlar. Ev aletlerinin ayrı olarak
atılması gerekliliğini hatırlatmak amacıyla
üzeri çarpı ile işaretlenmiş çöp kutusu
resmi kullanılmıştır.
118

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KVC51

This manual is also suitable for:

Kvl61 chef xlKvl61Kvc51 chefChefChef xl