Download  Print this page

Kenwood KVC51 Instructions Manual page 146

Hide thumbs

Advertisement

Przed podłączeniem do sieci
• Sprawdzić, czy napięcie sieciowe
odpowiada danym znamionowym
podanym na spodzie obudowy
urządzenia.
• Urządzenie spełnia wymogi
rozporządzenia Wspólnoty Europejskiej
nr 1935/2004 dotyczącego materiałów i
wyrobów przeznaczonych do kontaktu z
żywnością.
Robot kuchenny – podstawowe
informacje
Oznaczenia
Gniazda nasadek
gniazdo obrotów wysokich
1
gniazdo obrotów niskich
2
gniazdo przyborów do użytku w
3
misce
Mikser
osłona gniazda obrotów wysokich
4
głowica miksera
5
przycisk zwalniający głowicę
6
kontrolka stanu gotowości miksera
7
włącznik i regulator prędkości
8
korpus z silnikiem
9
miska
k
osłona gniazda obrotów niskich
l
schowek na przewód
m
ubijak „K"
n
a
trzepaczka (jeżeli załączono w
o
zestawie)
b
trzepaczka „power whisk" (jeżeli
o
załączono w zestawie)
a
końcówka do zagniatania ciasta
p
(jeżeli załączono w zestawie)
b
spiralna końcówka do zagniatania
p
ciasta (jeżeli załączono w zestawie)
łopatka

osłona przeciwrozpryskowa

Przed pierwszym użyciem
• Umyć części (zob. część pt.
„Konserwacja i czyszczenie").
Uwaga: klucz
dla celów ilustracyjnych i nie jest
załączony w zestawie.
Nasadki dodatkowe
Do użytku z niniejszym robotem
kuchennym dostępny jest szereg
dodatkowych nasadek.
Więcej informacji znajduje się w ulotce
dotyczącej nasadek, załączonej w
zestawie z robotem. Na stronie www.
kenwoodworld.com można zapoznać się
z pełną gamą produktów oraz dowiedzieć,
jak nabyć nasadkę niezałączoną w
zestawie.
142
pokazany jest wyłącznie
bl

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KVC51

This manual is also suitable for:

Kvl61 chef xlKvl61Kvc51 chefChefChef xl