Download  Print this page

Kenwood KVC51 Instructions Manual page 115

Hide thumbs

Advertisement

dış kapakların ve kablonun kaldırmadan önce güvenli
olduğundan emin olun.
Kase aletlerini çıkartırken dikkatli olun, uzun süreli
l
kullanımdan sonra sıcak olabilirler.
Mutfak Robotunu kullanmadan önce kablonun tümünün
l
kablo saklama kısmından
Çocuklar cihazla oynamamaları gerektiği konusunda
l
bilgilendirilmelidir.
Mikser kafasına bir eklenti takılıyken hareket ettirmeyin
l
veya kaldırmayın, bunu yapmak Mutfak Robotunu
dengesizleştirebilir.
Cihazınızı bir çalışma yüzeyinin kenarında kullanmayın.
l
Bu cihaz, fiziki, algılama ya da zihinsel kapasiteleri
l
yetersiz kişiler tarafından ya da yeterli deneyimi olmayan
kişilerce gözetim altında olmaları ve cihazın güvenli şekilde
kullanımına ilişkin talimatları almaları ve olası tehlikeleri
anlamaları şartıyla kullanılabilir.
Cihazın hatalı kullanımı yaralanmaya neden olabilir.
l
Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. Cihazı ve
l
kordonunu çocukların erişemeyeceği yerde tutun.
Maksimum değer en büyük yükü çeken eklentiye bağlıdır.
l
Diğer eklentiler daha az güç çekebilir.
Bu cihazı sadece iç mekanlarda kullanım alanının olduğu
l
yerlerde kullanın. Kenwood, cihaz uygunsuz kullanımlara
maruz kaldığı ya da bu talimatlara uyulmadığı takdirde hiç
bir sorumluluk kabul etmez.
Fişe takmadan önce
• Elektrik kaynağınızın cihazın alt tarafında
gösterilenle aynı olduğundan emin olun.
• Bu cihaz gıda ile temas eden malzemeler
ve maddeler ile ilgili EC 1935/2004
Yönetmeliğine uygundur.
çıkartıldığından emin olun.
m
Ilk kullanımdan önce
• Parçaları yıkayın: 'bakım ve temizlik'
bölümüne bakın.
111

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KVC51

This manual is also suitable for:

Kvl61 chef xlKvl61Kvc51 chefChefChef xl