Download  Print this page

Kenwood KVC51 Instructions Manual page 85

Hide thumbs

Advertisement

VIGTIG INFORMATION ANGÅENDE
KORREKT BORTSKAFFELSE AF
PRODUKTET I OVERENSSTEMMELSE
MED EU-DIREKTIVET OM AFFALD AF
ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSTYR
(WEEE)
Ved afslutningen af dets produktive liv må
produktet ikke bortskaffes som almindeligt
affald. Det bør afleveres på et specialiseret
lokalt genbrugscenter eller til en forhandler,
der yder denne service. At bortskaffe et
elektrisk husholdningsapparat separat gør
det muligt at undgå eventuelle negative
konsekvenser for miljø og helbred på grund
af uhensigtsmæssig bortskaffelse, og det
giver mulighed for at genbruge de materialer
det består af, og dermed opnå en betydelig
energi- og ressourcebesparelse. Som en
påmindelse om nødvendigheden af at
bortskaffe elektriske husholdningsapparater
separat, er produktet mærket med en mobil
affaldsbeholder med et kryds.
81

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KVC51

This manual is also suitable for:

Kvl61 chef xlKvl61Kvc51 chefChefChef xl