Download  Print this page

Kenwood KVC51 Instructions Manual page 92

Hide thumbs

Advertisement

4 Använd en lämplig skruvnyckel för
att lossa muttern så att axeln
justeras. Minska verktygets avstånd till
skålens botten genom att vrida axeln
moturs. Öka verktygets avstånd till
skålens botten genom att vrida axeln
medurs.
5 Dra åt muttern igen.
6 Montera verktyget på blandaren och
fäll ner blandarhuvudet. (Kontrollera
positionen enligt instruktionerna ovan.)
7 Upprepa vid behov ovanstående
steg tills verktyget är korrekt inställt.
När justeringen är klar dra åt muttern
ordentligt.
• Obs: Skruvnyckel
illustrationssyfte.
Degkrok
Verktyget är ställt in i fabriken och behöver
inte justeras.
kan
bl
visas endast i
bl
Skötsel och
Rengöring
• Stäng alltid av och dra ur stickkontakten
innan rengöring.
• Första gången adaptern används
kan det dyka upp lite smörjmedel vid
låghastighetsuttaget
torka bara av det.
Motordel och lock till kraftuttagen
• Torka av med en fuktig trasa och
handdukstorka torrt.
• Använd aldrig putsmedel och doppa
aldrig i vatten.
• Förvara sladden i sladdfacket
baksidan av maskinen.
Skål
• Diska för hand och handdukstorka sedan
ordentligt eller diska i diskmaskin.
• Använd aldrig stålborste, stålull eller
blekmedel vid rengöring av den rostfria
skålen. Kalkavlagringar kan avlägsnas
med ättika.
• Håll borta från värme (spishäll, ugn,
microvågsugn).
Verktyg & stänkskydd
• Diska för hand och handdukstorka sedan
ordentligt eller diska i diskmaskin.
88
. Det är normalt –
2
bm

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KVC51

This manual is also suitable for:

Kvl61 chef xlKvl61Kvc51 chefChefChef xl