Download  Print this page

Kenwood KVC51 Instructions Manual page 142

Hide thumbs

Advertisement

Szerviz és vevőszolgálat
• Ha bármilyen problémát tapasztal a
készülék használata során, olvassa
el a használati utasítás „hibaelhárítási
útmutató" fejezetét vagy látogasson el
a www.kenwoodworld.com webhelyre,
mielőtt segítséget kérne.
• A termékre garanciát vállalunk, amely
megfelel az összes olyan előírásnak,
amely a garanciális és a fogyasztói
jogokat szabályozza abban az
országban, ahol a terméket vásárolta.
Hibaelhárítási útmutató
Probléma
A habverő vagy a K-keverő A keverőfej magassága
a keverőedény aljának
ütközik vagy az edény
alján nem kever
tökéletesen.
A kis sebességű meghajtó Ellenőrizze, hogy a
tartozéka nem szerelhető
fel.
A „keverőgép készen
áll" lámpa villog, amikor
a konyhagép hálózati
csatlakozóját először
bedugja a konnektorba.
Ok
nem jó, be kell állítani.
tartozék kompatibilis-e a
konyhagépével. Twist
csatlakozású tartozékra
van szükség (KAX típus)
A sebességszabályozó
nem az 'O' helyzetben
van.
A keverőgém felemelt
állásban van, vagy nincs
megfelelően rögzítve a
zárral.
138
• Ha a Kenwood termék meghibásodik,
vagy bármilyen hibát észlel, akkor
küldje el vagy vigye el egy hivatalos
KENWOOD szervizközpontba. A
legközelebbi hivatalos KENWOOD
szervizközpontok elérhetőségét
megtalálja a www.kenwoodworld.com
weblapon vagy annak magyar
verzióján.
• Tervezte és kifejlesztette a Kenwood az
Egyesült Királyságban.
• Készült Kínában.
Állítsa be a magasságot egy
megfelelő villáskulccsal – lásd „A
keverőfej beállítása" részt.
A tartozéknak KAX (Twist)
csatlakozásúnak
lennie, akkor csatlakoztatható a
meghajtóhoz.
Ha olyan tartozéka van, amelyik
Bar
csatlakozású, akkor
az a KAT002ME adapterrel
csatlakoztatható a konyhagép
Twist csatlakozójához.
Bővebb tájékoztatásért
látogasson el a következő
webhelyre:
www.kenwoodworld.com/twist
Ellenőrizze, és ha szükséges,
állítsa a sebességszabályozót az
'O' helyzetbe.
Ellenőrizze, hogy a konyhagép
keverőgémje megfelelően
rögzítve legyen a zárral.
Megoldás
kell

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KVC51

This manual is also suitable for:

Kvl61 chef xlKvl61Kvc51 chefChefChef xl