Download  Print this page

Kenwood KVC51 Instructions Manual page 153

Hide thumbs

Advertisement

Problem
Robot zatrzymuje się
podczas pracy. Kontrolka
stanu gotowości miksera
miga bardzo szybko.
Kontrolka stanu gotowości Robot był podłączony do
nie świeci się w czasie,
gdy robot jest podłączony
do źródła zasilania.
WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE
PRAWIDŁOWEGO USUWANIA
PRODUKTU, ZGODNEGO Z
WYMOGAMI DYREKTYWY
WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
W SPRAWIE ZUŻYTEGO
SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I
ELEKTRONICZNEGO (WEEE)
Po zakończeniu okresu użytkowania
produktu nie wolno wyrzucać razem z
innymi odpadami komunalnymi.
Przyczyna
Włączyła się ochrona
przeciążeniowa lub system sieciowego i sprawdzić, czy nic
zabezpieczający przed
przegrzaniem.
Przekroczono maksymalną przeciążenia.
ilość składników.
zasilania przez ponad 30
minut, ale nie został użyty ponownie do pozycji „O", aby
i przeszedł do trybu
czuwania.
149
Rozwiązanie
Wyjąć wtyczkę z gniazda
nie przeszkadza w pracy
urządzenia lub nie powoduje jego
Przesunąć regulator prędkości do
pozycji „O", a następnie
ponownie uruchomić urządzenie.
Jeżeli robot wciąż nie działa,
wyjąć część składników z miski,
aby odciążyć silnik, i ponownie
uruchomić urządzenie.
Jeżeli powyższe czynności nie
rozwiązują problemu, wyjąć
wtyczkę z gniazda sieciowego i
odczekać 15 minut. Podłączyć
urządzenie do zasilania i
ponownie wybrać poprzednio
ustawioną prędkość.
Jeżeli po wykonaniu powyższej
procedury robot nadal się nie
uruchamia, należy skontaktować
się z działem obsługi klienta.
Przesunąć regulator prędkości
do pozycji „Min", a następnie
zresetować urządzenie.
Należy go dostarczyć do prowadzonego
przez władze miejskie punktu
zajmującego się segregacją odpadów lub
zakładu oferującego tego rodzaju usługi.
Osobne usuwanie sprzętu AGD pozwala
uniknąć szkodliwego wpływu na
środowisko naturalne i zdrowie ludzkie,
wynikającego z nieodpowiedniego
usuwania tego rodzaju sprzętu, oraz
umożliwia odzyskiwanie materiałów, z
których sprzęt ten został wykonany, a
w konsekwencji znaczną oszczędność
energii i zasobów naturalnych. O
konieczności osobnego usuwania
sprzętu AGD przypomina umieszczony
na produkcie symbol przekreślonego
pojemnika na śmieci.

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KVC51

This manual is also suitable for:

Kvl61 chef xlKvl61Kvc51 chefChefChef xl