Download  Print this page

Kenwood KVC51 Instructions Manual page 168

Hide thumbs

Advertisement

Twist
, ktoré vidno na balení.
Viac informácií je k dispozícii na webovej
stránke www.kenwoodworld.com/twist.
Ak vlastníte príslušenstvo vybavené
systémom pripájania Bar
pripájanie k systému pripájania Twist
tohto kuchynského robota budete musieť
používať adaptér KAT002ME.
Nástroje do nádoby a príklady
ich používania
Metlička v tvare K
Je určená na prípravu koláčov,
trvanlivého a sladkého pečiva, poliev,
plniek, plnených zákuskov a zemiakovej
kaše.
Šľahacia metlička
Je určená na šľahanie vajec, na prípravu
krémov, liateho cesta, kysnutého
cesta bez tuku, snehových pusiniek,
tvarohových koláčov, šľahaných pien
a bublanín. Nie je určená na šľahanie
hustých zmesí (napríklad zmesí tuku
s cukrom), lebo by sa pri tom mohla
poškodiť.
Hák na hnetenie cesta
Je určený len na prípravu kysnutých
zmesí.
Používanie nástrojov do
nádoby
Pred použitím tohto zariadenia
zabezpečte, aby jeho elektrická šnúra
bola riadne vytiahnutá z úložného
priestoru pre elektrickú šnúru
1 Zatlačte páčku na uvoľňovanie hlavy
mixéra
nadol a dvíhajte hlavu
1
mixéra, kým sa nezaistí do potrebnej
pozície
.
2
, na jeho
.
m
164
Viac informácií je k dispozícii na webovej
stránke www.kenwoodworld.com/twist.
2 Založte nádobu na základňu a otáčajte
ňou v smere hodinových ručičiek
aby ste ju zaistili do potrebnej pozície.
3 Do zásuvky pre nástroje do nádoby
vložte požadovaný nástroj. Potom ho
zatlačte nahor
4
ste ho zaistili do potrebnej pozície.
Poznámka: Ak metlička v tvare K alebo
šľahacia metlička nezachytávajú zložky
zo sponu nádoby, prečítajte si časť
„Nastavovanie nástrojov".
4 Zatlačte páčku na uvoľňovanie hlavy
mixéra nadol
6
mixéra nadol, kým sa nezaistí do
potrebnej pozície
5 Zapojte do elektrickej siete, na
čo sa rozsvieti svetelná kontrolka
pripravenosti robota na použitie.
6 Zariadenie zapnite pretočením
ovládača rýchlosti na žiadúci rýchlostný
stupeň. Pre krátke intervaly maximálnej
rýchlosti používajte pulzný chod (P).
7 Po použití pretočte ovládač rýchlosti
späť do pozície VYPNUTIA „O" a
zariadenie odpojte z elektrickej siete.
8 Založený nástroj uvoľnite jeho otáčaním
v smere hodinových ručičiek, čo ho
odistí. Potom ho vytiahnite.
3
a otočte ním
, aby
5
a sklápajte hlavu
.
7
,

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KVC51

This manual is also suitable for:

Kvl61 chef xlKvl61Kvc51 chefChefChef xl