Download  Print this page

Kenwood KVC51 Instructions Manual page 130

Hide thumbs

Advertisement

Nastavení nástrojů
K-metla a šlehací metla
Nástroje jsou nastaveny na správnou
výšku pro dodávanou mísu a neměly by
vyžadovat další nastavování.
Pokud však výšku některého nástroje
chcete nastavit, použijte vhodně velký
klíč:
TYP KVC51 = 15 mm
TYP KVL61 = 19 mm
Pak postupujte podle pokynů níže:
1 Odpojte spotřebič ze zásuvky.
2 Zvedněte hlavici mixéru a zasuňte
šlehací metlu nebo K-metlu.
3 Spusťte hlavici mixéru dolů. Pokud je
potřeba upravit výšku, zvedněte hlavici
mixéru a vytáhněte nástroj. Ideálně by
se šlehací metla nebo K-metla měla
téměř dotýkat dna mísy
4 Pomocí vhodného klíče dostatečně
uvolněte matici, abyste mohli upravit
hřídel
. Chcete-li nástroj přiblížit ke
bl
dnu mísy, otočte hřídelí proti směru
hodinových ručiček. Chcete-li nástroj
oddálit ode dna mísy, otočte hřídelí ve
směru hodinových ručiček.
5 Utáhněte matici.
6 Nasaďte do mixéru nástroj a spusťte
hlavici mixéru dolů. (Zkontrolujte pozici
nástroje podle bodů výše).
7 Podle potřeby opakujte výše uvedené
kroky, dokud nebude nástroj nastavený
správně. Po dosažení správné pozice
pevně utáhněte matici.
• Poznámka: Vyobrazený klíč
pouze pro ilustrační účely.
Hnětací hák
Tento nástroj je nastaven z výroby
a neměl by vyžadovat žádné další
nastavování.
.
bk
slouží
bl
126
Péče a čištění
• Před čištěním spotřebič vždy vypněte a
odpojte ze zásuvky.
• Při prvním použití výstupu pro nízkou
rychlost
se v něm může vyskytnout
2
trochu maziva. To je normální – stačí je
otřít.
Hnací jednotka a kryty výstupů
• Otřete vlhkým hadříkem, pak osušte.
• Nepoužívejte brusné materiály a
nenamáčejte do vody.
• Napájecí kabel zasuňte do úložného
prostoru pro kabel
robotu.
Mísa
• Umyjte ručně a pak důkladně osušte.
Můžete také použít myčku.
• K čištění nerezové mísy nepoužívejte
drátěný kartáč, drátěnku ani bělicí
prostředky. K odstranění vodního
kamene použijte ocet.
• Chraňte před vysokou teplotou
(sporáky, trouby, mikrovlnné trouby).
Nástroje a kryt mísy
• Umyjte ručně a pak důkladně osušte.
Můžete také použít myčku.
na zadní straně
bm

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KVC51

This manual is also suitable for:

Kvl61 chef xlKvl61Kvc51 chefChefChef xl