Download  Print this page

Kenwood KVC51 Instructions Manual page 150

Hide thumbs

Advertisement

Montaż i korzystanie z osłony
przeciwrozpryskowej
1 Unieść głowicę miksera do momentu,
aż zablokuje się w pozycji uniesionej.
2 Zamocować miskę w podstawie.
3 Mocno wsunąć osłonę
przeciwrozpryskową w spodnią część
głowicy miksera
we właściwym położeniu. Część z
klapką powinna być ułożona w sposób
pokazany na rysunku.
4 Zamocować wybraną końcówkę.
5 Opuścić głowicę miksera.
Regulacja wysokości końcówki
Ubijak „K" i trzepaczka
Właściwa wysokość zawieszenia
końcówek w załączonej w zestawie misce
ustalana jest fabrycznie i nie powinna
wymagać regulacji.
Jeżeli jednak zajdzie potrzeba
wyregulowania wysokości końcówki,
należy użyć odpowiedniego klucza:
TYP KVC51 = 15 mm
TYP KVL61 = 19 mm
Następnie postępować według
poniższych wskazówek.
1 Wyjąć wtyczkę urządzenia z gniazda
sieciowego.
2 Unieść głowicę miksera i zamocować
trzepaczkę lub ubijak.
3 Opuścić głowicę. Jeżeli konieczne jest
wyregulowanie wysokości zawieszenia
końcówki, ponownie unieść głowicę
i wyjąć końcówkę. Najlepsze wyniki
uzyskamy, gdy trzepaczka i ubijak „K"
prawie dotykają dna miski
4 Za pomocą odpowiedniego klucza
poluzować nakrętkę na tyle, by
możliwa była zmiana długości trzonka
, aż znajdzie się
8
.
bk
• Podczas mieszania składniki
można dodawać bezpośrednio do
miski, otwierając klapkę w osłonie
przeciwrozpryskowej
• Zdejmowanie osłony
przeciwrozpryskowej przy zmianie
końcówki nie jest konieczne.
6 Zdjąć osłonę przeciwrozpryskową,
unosząc głowicę miksera i naciskając
osłonę.
końcówki
bl
niżej (by znalazła się bliżej dna miski),
należy przekręcać trzonek w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara. Aby podnieść końcówkę
wyżej (dalej od dna miski), przekręcać
trzonek w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara.
5 Ponownie dokręcić nakrętkę.
6 Zamocować końcówkę w mikserze, a
następnie opuścić głowicę. Sprawdzić
pozycję końcówki (zob. punkty
powyżej).
7 W razie konieczności czynność
powtarzać do momentu, aż końcówka
znajdzie się na odpowiedniej
wysokości. Po wyregulowaniu
wysokości końcówki mocno dokręcić
nakrętkę.
• Uwaga: klucz
wyłącznie dla celów ilustracyjnych.
Końcówka do zagniatania ciasta
Wysokość tej końcówki została ustawiona
fabrycznie i nie powinna wymagać
regulacji.
146
.
9
. Aby opuścić końcówkę
pokazany jest
bl

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KVC51

This manual is also suitable for:

Kvl61 chef xlKvl61Kvc51 chefChefChef xl