Download  Print this page

Kenwood KVC51 Instructions Manual page 169

Hide thumbs

Advertisement

Rady
• Funkciu vmiešavania
používať na vmiešavanie ľahkých alebo
riedkych zložiek do hustejších zmesí,
napríklad pri príprave snehových
pusiniek, šľahaných pien, ovocných
pohárov, janovských koláčov,
bublanín a podobne, a na pomalé
zapracovávanie múky a ovocia do
zmesí na koláče a torty.
Robot bude pracovať konštantnou
pomalou rýchlosťou.
• Mixovanie pravidelne prerušujte a
špachtľou zoškrabujte vnútorné steny
a dno nádoby, aby ste dosiahli čo
najlepšie zapracovanie zložiek.
• Na šľahanie sú najlepšie vajcia izbovej
teploty.
• Pred šľahaním vaječných bielkov
zabezpečte, aby na šľahacej metličke
ani na nádobe nebola žiadna mastnota
ani vaječné žĺtky.
• Na prípravu sladkého pečiva používajte
studené zložky, ak sa v recepte
neudáva inak.
Poznámky k príprave chleba
Dôležité upozornenia
• Nikdy neprekračujte uvedené
maximálne množstvá, aby ste
zariadenie nepreťažili.
• Ak budete počuť, že sa zariadenie trápi,
vypnite ho, vyberte z nádoby polovicu
cesta a jednotlivé polovice cesta potom
spracujte osobitne.
• Zložky sa najlepšie mixujú vtedy, keď
do nádoby najprv vlejete tekuté zložky.
možno
165
Droždie
• Sušené droždie (druh, ktorý potrebuje
vodu): Do nádoby vlejte teplú vodu.
Potom do nej pridajte droždie a cukor
a zmes nechajte približne 10 minút
postáť, aby sa spenila.
• Čerstvé droždie: Namrvte ho do múky.
• Iné druhy droždia: Riaďte sa
inštrukciami výrobcu.
• Vložte cesto do namasteného
polyetylénového vrecka alebo
do nádoby, ktorú potom zakryte
kuchynskou utierkou. Potom ho
nechajte na nejakom teplom mieste,
kým sa jeho objem nezdvojnásobí.
Dôležité upozornenie
Pri používaní iných výstupov nesmú byť
uložené v nádobe ani založené žiadne
nástroje do nádoby.

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KVC51

This manual is also suitable for:

Kvl61 chef xlKvl61Kvc51 chefChefChef xl