Download  Print this page

Kenwood KVC51 Instructions Manual page 129

Hide thumbs

Advertisement

Nástroj
K-metla
Šlehací metla
Hnětací hák
Nasazení a používání krytu mísy
1 Zvednête hlavici mixéru, a¥ se zajistí v
horní poloze.
2 Do přístroje umístête pracovní mísu.
3 Nasuňte kryt mísy na spodní stranu
hlavice mixéru
8
své místo. Otočnou část je třeba umístit
tak, jak je znázorněno na obrázku.
4 Nasaďte požadovaný nástroj.
5 Spusťte hlavici mixéru.
Recept/postup
Šlehání másla/margarinu
s cukrem
Vmíchání vajec do
moučníkového těsta
Vmíchání mouky, ovoce apod.
Základní těsta na moučníky
Cukroví a sušenky – tření tuku
s moukou
Cukrová poleva
Bramborová kaše
Bílky
Piškoty bez tuku
Smetana
Na kynutá těsta
tak, aby zapadl na
Doporučená rychlost
Začněte na rychlosti ‚Min.' a
postupně zvyšujte na ‚Max.'
‚4' až ‚Max.'
‚Fold' (Vmíchat) až ‚1'
Začněte na rychlosti ‚Min.' a
postupně zvyšujte na ‚Max.'
‚Min.' až ‚2'
‚Min.' až ‚1'
Začněte na rychlosti ‚Min.' a
postupně zvyšujte na ‚Max.'
Postupně zvyšujte na ‚Max.'
Rychlost ‚Min.' po dobu
45–60 s.
Pak zvyšte na rychlost 1 na
dobu asi 3–4 minut.
Pro opakované hnětení
použijte rychlost 1
• P¡i spu•têném přístroji je mo¥né
p¡ímêsi p¡idávat do mísy p¡ímo za
bêhu, a to otvírací ïástí krytu
• Chcete-li vyměnit nástroje, nemusíte
kryt mísy sundávat.
6 Sundejte kryt mísy tak, že zvednete
hlavici mixéru a kryt zatlačíte dolů.
125
.
9

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KVC51

This manual is also suitable for:

Kvl61 chef xlKvl61Kvc51 chefChefChef xl