Download  Print this page

Kenwood KVC51 Instructions Manual page 84

Hide thumbs

Advertisement

Fejlfindingsguide
Problem
Piskeriset eller
K-spaden slår mod
bunden af skålen eller
når ikke ingredienserne
i bunden af skålen.
Lavhastighedstilbehør
kan ikke fastgøres.
"Indikatorlampen for
røremaskine klar"
blinker, første gang
køkkenmaskinens stik
sættes i.
Køkkenmaskinen stopper
under betjening.
"Indikatorlampen for
røremaskine klar" blinker
hurtigt.
"Indikatorlampen for
røremaskine klar" er slået
fra, mens maskinens stik er end 30 minutter uden at
sat i.
Årsag
Redskab i forkert højde,
justering nødvendig.
Kontroller, at dit tilbehør er Tilbehør skal have KAX-
kompatibelt til brug med
din model.
Vridetilslutningssystem
påkrævet (Model KAX)
Hastighedsregulator ikke i
"O"-positionen.
Mixerhoved i hævet
position eller ikke låst
nede korrekt.
Overbelastningsbeskyttelse Træk stikket ud, og kontroller for
eller overophedningssystem forhindring eller overbelastning.
aktiveret.
Maksimal kapacitet
overskredet.
Køkkenmaskinen har stået Drej hastighedskontrollen til
med stikket sat i i mere
blive betjent og er gået i
standby-tilstand.
80
Løsning
Juster højden ved hjælp af en
egnet skruenøgle – se afsnittet
"Redskabsjustering".
vridetilslutningssystem
at passe til udtaget.
Hvis dit eget tilbehør har
stangtilslutningssystem
du bruge KAT002ME-
mellemstykket til at tilslutte disse
til vridetilslutningssystemet på din
køkkenmaskine.
For at få flere oplysninger kan du
besøge
www.kenwoodworld.com/twist
Kontroller og drej
hastighedsregulatoren til "O"-
positionen.
Kontroller, at køkkenmaskinens
hoved er korrekt låst nede.
Drej hastighedsregulatoren til "O",
og start igen.
Hvis maskinen ikke fungerer,
skal nogle af ingredienserne fjernes
for at reducere belastningen og
derefter startes igen. Hvis dette
stadig ikke løser problemet, skal
stikket trækkes ud, og maskinen
skal stå i 15 minutter. Sæt stikket
i, og vælg hastighed igen.
Hvis maskinen ikke starter igen
efter ovenstående procedure, skal
du kontakte "kundeservice" at få
yderligere råd.
"min", og sæt den tilbage på "O"
for at nulstille maskinen.
for
, skal

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KVC51

This manual is also suitable for:

Kvl61 chef xlKvl61Kvc51 chefChefChef xl