Download  Print this page

Kenwood KVC51 Instructions Manual page 167

Hide thumbs

Advertisement

Pred zapojením do
elektrickej siete
• Overte si, či má elektrická sieť také isté
parametre, aké sú uvedené na spodnej
strane zariadenia.
• Toto zariadenie spĺňa požiadavky
nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 1935/2004 o
materiáloch a predmetoch určených na
styk s potravinami.
Poznajte svoj kuchynský robot
Legenda
Výstupy pre príslušenstvo
výstup pre vysokú rýchlosť
1
výstup pre pomalú rýchlosť
2
zásuvka pre nástroje do nádoby
3
Mixér
kryt výstupu pre vysokú rýchlosť
4
hlava mixéra
5
páčka na uvoľňovanie hlavy mixéra
6
svetelná kontrolka pripravenosti
7
robota na použitie
ovládač zapínania/vypínania a
8
rýchlosti
pohonná jednotka
9
nádoba
k
kryt výstupu pre pomalú rýchlosť
l
úložný priestor pre elektrickú šnúru
m
metlička v tvare K
n
a
šľahacia metlička (ak je dodaná)
o
b
výkonnejšia šľahacia metlička (ak je
o
dodaná)
a
hák na hnetenie cesta (ak je dodaný)
p
b
špirálový hák na hnetenie cesta (ak
p
je dodaný)
špachtľa

kryt proti vyšplechovaniu

Pred prvým použitím
• Umyte súčasti: prečítajte si časť
„Ošetrovanie a čistenie".
Poznámka: Maticový kľúč
znázornený len pre ilustračné účely a nie
je súčasťou balenia.
Voliteľné príslušenstvo
S týmto kuchynským robotom možno
používať škálu voliteľného príslušenstva.
Pozrite si leták o príslušenstve, ktorý
je súčasťou balenia, alebo navštívte
webovú stránku www.kenwoodworld.
com, na ktorej možno nájsť kompletnú
ponuku voliteľného príslušenstva, ako aj
informácie o tom, ako ho možno dokúpiť.
Poznámka: Príslušenstvo pripájané
cez výstup pre pomalú rýchlosť
Výstup pre pomalú rýchlosť na tomto
modeli kuchynského robota je vybavený
systémom pripájania Twist. Ten je
navrhnutý tak, aby bol kompatibilný s
príslušenstvom pripájaným takýmto
systémom.
Pri kupovaní nového príslušenstva
pripájaného cez výstup pre pomalú
rýchlosť treba skontrolovať jeho
kompatibilnosť s týmto kuchynským
robotom. Akékoľvek príslušenstvo
pripájané systémom Twist možno
identifikovať podľa kódu výrobku, ktorý sa
začína písmenami KAX, ako aj podľa loga
163
je
bl

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KVC51

This manual is also suitable for:

Kvl61 chef xlKvl61Kvc51 chefChefChef xl