Download  Print this page

Kenwood KVC51 Instructions Manual page 93

Hide thumbs

Advertisement

Recept
chilimarinad
200 gr kall, klar och flytande honung (som
har förvarats i kylskåp över natten)
1 chili (hel)
20 gr (1 tsk) krispigt jordnötssmör
Kryddor
1 Lägg alla ingredienser i minihackaren/
kvarnen
2 Montera tillsatsen på köksmaskinen och
se till att ingredienserna placeras runt
bladet.
3 Växla till pulserande läge i 4 sekunder.
4 Använd såsom önskat.
Service och
kundtjänst
• Om du får problem med att använda
apparaten ber vi dig att läsa avsnittet om
"problemsökning" i bruksanvisningen
eller på www.kenwoodworld.com innan
du ringer kundtjänst.
• Produkten omfattas av en garanti
som efterföljer alla lagstadgade
bestämmelser vad gäller garanti och
konsumenträttigheter i inköpslandet.
• Om din Kenwood-produkt inte fungerar
som den ska eller om du upptäcker fel
ber vi dig att lämna eller skicka in den till
ett godkänt KENWOOD-servicecenter.
För aktuell information om närmaste
godkända KENWOOD-servicecenter
besök www.kenwoodworld.com eller
Kenwoods webbplats för ditt land.
• Konstruerad och utvecklad av Kenwood i
Storbritannien.
• Tillverkad i Kina.
VIKTIG INFORMATION OM HUR
PRODUKTEN SKALL KASSERAS
I ENLIGHET MED EUROPEISKA
DIREKTIV OM AVFALL SOM UTGÖRS
AV ELLER INNEHÅLLER ELEKTRISK
OCH ELEKTRONISK UTRUSTNING
(WEEE)
När produktens livslängd är över får
den inte slängas i hushållssoporna. Den
kan överlämnas till lokala myndigheters
avfallssorteringscentraler eller till en
återförsäljare som ger denna service.
När du avfallshanterar en hushållsapparat
på rätt sätt undviker du de negativa
konsekvenser för miljö och hälsa som kan
uppkomma vid felaktig avfallshantering. Du
möjliggör även återvinning av materialen
vilket innebär en betydande besparing av
energi och tillgångar.
89

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KVC51

This manual is also suitable for:

Kvl61 chef xlKvl61Kvc51 chefChefChef xl