Download  Print this page

Kenwood KVC51 Instructions Manual page 113

Hide thumbs

Advertisement

Ongelma
Valmiustilan merkkivalo
ei pala, kun pistoke on
pistorasiassa.
TÄRKEITÄ TIETOJA TUOTTEEN
HÄVITTÄMISEKSI OIKEIN SÄHKÖ- JA
ELEKTRONIIKKALAITEROMUSTA
ANNETUN ASETUKSEN MUKAISESTI
(WEEE)
Tuotetta ei saa hävittää yhdessä tavallisten
kotitalousjätteiden kanssa sen lopullisen
käytöstä poiston yhteydessä.
Vie se paikallisten viranomaisten
hyväksymään kierrätyskeskukseen tai
anna se jälleenmyyjän hävitettäväksi, mikäli
kyseinen palvelu kuuluu jälleenmyyjän
toimialaan. Suojelet luontoa ja vältyt
virheellisen tai väärän romutuksen
aiheuttamilta terveysriskeiltä, mikäli hävität
kodinkoneen erillään muista jätteistä. Näin
myös kodinkoneen sisältämät kierrätettävät
materiaalit voidaan kerätä talteen, jolloin
säästät energiaa ja luonnonvaroja.
Tuotteessa on ristillä peitetty roskasäiliön
merkki, jonka tarkoituksena on muistuttaa
että kodinkoneet on hävitettävä erikseen
muista kotitalousjätteistä.
Syy
Yleiskoneeseen on ollut
virta kytkettynä 30
minuuttia, ja se on siirtynyt ja takaisin O-asentoon.
virransäästötilaan.
109
Ratkaisu
Nollaa laite kääntämällä
nopeudensäädin min-asentoon

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KVC51

This manual is also suitable for:

Kvl61 chef xlKvl61Kvc51 chefChefChef xl