Download  Print this page

Kenwood KVC51 Instructions Manual page 24

Hide thumbs

Advertisement

Probleem
Het lichtje 'mixer
gebruiksklaar' brandt niet,
terwijl de stekker in het
stopcontact steekt.
BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR
DE JUISTE VERWIJDERING VAN
HET PRODUCT VOLGENS DE
EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE
AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN
ELEKTRONISCHE APPARATUUR
(AEEA)
Aan het einde van de levensduur van
het product mag het niet samen met
het gewone huishoudelijke afval worden
verwerkt. Het moet naar een speciaal
centrum voor gescheiden afvalinzameling
van de gemeente worden gebracht, of
naar een verkooppunt dat deze service
verschaft. Het apart verwerken van
een huishoudelijk apparaat voorkomt
mogelijke gevolgen voor het milieu en de
gezondheid die door een ongeschikte
verwerking ontstaan en zorgt ervoor dat de
materialen waaruit het apparaat bestaat,
teruggewonnen kunnen worden om een
aanmerkelijke besparing van energie en
grondstoffen te verkrijgen. Om op de
verplichting tot gescheiden verwerking van
elektrische huishoudelijke apparatuur te
wijzen, is op het product het symbool van
een doorgekruiste vuilnisbak aangebracht.
Oorzaak
De keukenmachine is
langer dan 30 minuten niet 'min' en weer naar 'O' om de
gebruikt en staat nu op
stand-by.
20
Oplossing
Draai de snelheidsregeling naar
machine te resetten.

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KVC51

This manual is also suitable for:

Kvl61 chef xlKvl61Kvc51 chefChefChef xl