Download  Print this page

Kenwood KVC51 Instructions Manual page 120

Hide thumbs

Advertisement

Sıçrama koruyucunuzu yerleştirmek ve
kullanmak için
1 Mikserin kafasını yerine oturuncaya
kadar kaldırınız.
2 Çanaòı tabana takınız.
3 Sıçrama koruyucusunu tam olarak
oturuncaya kadar mikser kafasının
altına itin. Mandallanan bölüm şekilde
gösterildiği gibi yerleştirilmelidir.
4 Ÿstediòiniz ek parçayı takınız.
5 Mikserin kafasını aşağı doğru indiriniz.
Alet Ayarlama
K-çırpıcı ve Çırpma
Aletler fabrika çıkışında kase için doğru
yüksekliğe ayarlanmıştır ve ayarlama
gerektirmez.
Bunula birlikte, aleti ayarlamak isterseniz
doğru ölçüde bir anahtar kullanın:
TÝP KVC51 = 15mm
TÝP KVL61 = 19mm
Sonra aşağıdaki talimatları uygulayın:
1 Aleti fişten çekin.
2 Mikser kafasını kaldırın ve çırpıcıları
veya karıştırma aletini takın.
3 Mikser kafasını indirin. Eğer açıklığın
ayarlanması gerekiyorsa mikser
kafasını kaldırın ve aleti çıkarın. İdeal
olarak çırpıcı veya K çırpıcı neredeyse
kasenin
tabanına değmelidir.
bk
4 Uygun somun anahtarı ile milin
ayarlanmasını sağlayarak somunu
yeterince sıkıştırın
tabanına yaklaştırmak için mili saat
yönünün tersine çevirin. Aleti kâsenin
tabanından uzaklaştırmak için mili saat
yönüne çevirin.
8
. Aleti kâsenin
bl
• Mikserin sıçrama koruyucusunun
kaldırma kanadını açarak diòer içerikleri
çanaòa atabilirsiniz
• Ek parçaları deòi...tirmek için sıçrama
koruyucusunu kaldırmanıza gerek
yoktur.
6 Sıçrama koruyucusunu mikser kafasını
yukarı kaldırıp koruyucuyu aşağı doğru
iterek çıkartın.
5 Somunu tekrar sıkıştırın.
6 Aleti miksere takın ve mikser kafasını
alçaltın. (Pozisyonunu kontrol edin,
yukarıdaki noktalara bakın).
7 Alet düzgün yerleşene kadar gerekli
oldukça yukarıdaki adımları tekrar edin.
Bu sağlandığında somunu güvenle
sıkıştırın.
• Not: Somun anahtarı
olarak gösterilmiştir.
Hamur Kancası
Bu alet fabrika tarafından ayarlanmıştır ve
ayar gerektirmez.
116
.
9
sadece temsili
bl

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KVC51

This manual is also suitable for:

Kvl61 chef xlKvl61Kvc51 chefChefChef xl