Download  Print this page

Kenwood KVC51 Instructions Manual page 135

Hide thumbs

Advertisement

Ne lépje túl a maximális kapacitás táblázatában megadott
l
mennyiségeket.
Tartozék használatakor olvassa el és tartsa be a hozzá
l
mellékelt biztonsági utasításokat.
A készülék nehéz, ezért mindig óvatosan emelje fel. A
l
készülék elmozdítása előtt ellenőrizze, hogy a keverőgém
a lehajtott állásban rögzítve legyen, illetve, hogy a
keverőedény, a keverőfejek, a meghajtó nyílások fedelei és
a hálózati vezeték se mozdulhasson el.
Hosszabb használat után óvatosan vegye le a keverőfejeket,
l
mert felmelegedhetnek.
Ügyeljen rá, hogy a konyhagép használata előtt a vezetéket
l
teljesen letekerje a vezetéktárolóról
A gyermekekre figyelni kell, nehogy játsszanak a
l
készülékkel.
Ne mozgassa vagy emelje meg a keverőgémet beszerelt
l
tartozékkal, mert a konyhagép instabillá válhat.
Ne üzemeltesse a készüléket a munkafelület széléhez közel.
l
A készüléket üzemeltethetik olyanok is, akik mozgásukban,
l
érzékelésükben vagy mentálisan korlátozottak, illetve
nincs kellő hozzáértésük vagy tapasztalatuk, amennyiben
a készüléket felügyelet mellett használják, vagy annak
biztonságos használatára vonatkozóan utasításokkal látták
el őket, és tisztában vannak a kapcsolódó veszélyekkel.
A készülék nem megfelelő használata sérülést okozhat.
l
Ezt a készüléket nem használhatják gyermekek. Ügyelni
l
kell arra, hogy a készülékhez és zsinórjához gyermekek ne
férjenek hozzá.
A maximális sebesség a legnagyobb terheléssel működő
l
toldaton múlik. A többi toldat esetleg kisebb teljesítményű.
A készüléket csak a rendeltetésének megfelelő háztartási
l
célra használja! A Kenwood nem vállal felelősséget, ha a
készüléket nem rendeltetésszerűen használták, illetve ha
ezeket az utasításokat nem tartják be.
.
m
131

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KVC51

This manual is also suitable for:

Kvl61 chef xlKvl61Kvc51 chefChefChef xl