Download  Print this page

Kenwood KVC51 Instructions Manual page 173

Hide thumbs

Advertisement

Riešenie problémov
Problém
Metlička v tvare K alebo
šľahacia metlička udierajú
o dno nádoby alebo
naopak nezachytávajú
zložky na dne nádoby.
Do výstupu pre pomalú
rýchlosť nemožno založiť
príslušenstvo.
Po prvom zapojení
kuchynského robota
do elektrickej siete
bliká svetelná kontrolka
pripravenosti robota na
použitie.
Kuchynský robot sa počas Aktivovala sa ochrana
chodu zastavuje.
Rýchlo bliká svetelná
kontrolka pripravenosti
robota na použitie.
Príčina
Nástroj je nastavený na
nesprávnu výšku.
Skontrolujte, či je dané
príslušenstvo kompatibilné systém pripájania Twist (KAX)
s vaším modelom
kuchynského robota. Je
potrebný systém
pripájania Twist (model
KAX)
.
Ovládač rýchlosti nie je v
pozícii „O".
Hlava mixéra je vyklopená Skontrolujte, či je hlava mixéra
v hornej pozícii alebo nie
je správne zaistená v
dolnej pozícii.
proti preťaženiu alebo
prehriatiu. Prekročené
maximálne množstvo.
169
Riešenie
Upravte výšku pomocou
vhodného maticového kľúča –
prečítajte si časť „Nastavovanie
nástrojov".
Dané príslušenstvo musí mať
, aby pasovalo do
výstupu.
Ak vlastníte príslušenstvo
vybavené systémom pripájania
Bar
, na jeho pripájanie k
systému pripájania Twist tohto
kuchynského robota budete
musieť používať adaptér
KAT002ME.
Viac informácií je k dispozícii na
webovej stránke
www.kenwoodworld.com/twist.
Skontrolujte ovládač rýchlosti a
pretočte ho do pozície „O".
správne zaistená v dolnej pozícii.
Zariadenie odpojte z elektrickej
siete a skontrolujte, či mu niečo
neprekáža alebo či nie je
preťažené. Ovládač rýchlosti
pretočte do pozície „O" a
zariadenie opäť zapnite.
Ak zariadenie ani tak nefunguje,
vyberte z neho nejaké zložky, aby
ste znížili jeho zaťaženie, a opäť
ho zapnite. Ak ani to problém
nevyrieši, zariadenie odpojte
z elektrickej siete a nechajte
ho 15 minút postáť. Zapojte ho
do elektrickej siete a opätovne
zvoľte rýchlosť. Ak sa zariadenie
ani tak nespustí, skontaktujte sa
s naším Oddelením starostlivosti
o zákazníkov a vyžiadajte si ďalšie
rady.

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KVC51

This manual is also suitable for:

Kvl61 chef xlKvl61Kvc51 chefChefChef xl