Download  Print this page

Kenwood KVC51 Instructions Manual page 185

Hide thumbs

Advertisement

Проблема
Кухонна машина
зупиняється під час
роботи.
Світловий індикатор
готовності міксера до
роботи швидко блимає.
Коли міксер підключений Кухонна машина
до електромережі,
світловий індикатор
готовності до роботи
вимкнений.
Причина
Захист від
перевантаження або
перегріву активовано.
Завантаження вище
допустимої норми.
залишалась вимкненою
протягом більше 30
хвилин, не виконуючи
ніяких дій, та перейшла
в режим очікування.
181
Усунення
Вимкніть та перевірте наявність
завантаження або
перевантаження.
Переведіть регулятор
швидкості в положення "O" і
знову включіть.
Якщо машина не працюватиме,
видаліть деякі з інгредієнтів,
щоб знизити навантаження і
перезапустіть.
Якщо проблему не вдалось
вирішити, відключіть машину
від мережі та зачекайте 15
хвилин. Знову підключіть до
мережі електропостачання та
оберіть потрібну швидкість.
Якщо машина не
перезапускається після
описаної вище процедури,
зверніться до сервісної служби
для отримання подальших
рекомендацій.
Переведіть регулятор швидкості
у положення «min» (мінімальна
швидкість), а потім у положення
«О», щоб відновити початковий
стан приладу.

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KVC51

This manual is also suitable for:

Kvl61 chef xlKvl61Kvc51 chefChefChef xl