Download  Print this page

Kenwood KVC51 Instructions Manual page 100

Hide thumbs

Advertisement

Slik setter du på og bruker skvettskjermen
1 Løft mikserhodet til det låser seg.
2 Sett bollen på plass.
3 Skyv skvettskjermen på undersiden av
mikserhodet
til den sitter godt. Den
8
hengslede delen bør plasseres som vist.
4 Sett i ønsket redskap.
5 Senk mikserhodet.
Justering av redskaper
K-spade og visp
Redskapene er fabrikkinnstilt til korrekt
høyde for bollen som følger med, og bør
ikke måtte justeres.
Men hvis du vil justere redskapene, må du
bruke en skiftenøkkel i passende størrelse:
TYPE KVC51 = 15 mm
TYPE KVL61 = 19 mm
Så følger du veiledningen under:
1 Trekk ut støpselet.
2 Hev mikserhodet og sett inn vispen eller
spaden.
3 Senk mikserhodet. Hvis klareringen må
justeres, hever du mikserhodet og tar
av redskapet. Ideelt sett bør vispen og
K-spaden nesten berøre bunnen av
bollen
.
bk
4 Bruk en passende skiftenøkkel til å løsne
mutteren nok til at du kan justere skaftet
. Hvis du vil senke redskapet lenger
bl
ned mot bunnen av bollen, vrir du skaftet
motsols. Hvis du vil heve redskapet opp
og vekk fra bunnen av bollen, vrir du
skaftet medsols.
• Under miksingen kan ingrediensene
tilsettes direkte i bollen via den
hengslede delen av sprutdekselet
• Det er ikke nødvendig å ta av
skvettskjermen for å bytte redskap.
6 Ta av skvettskjermen ved å heve
mikserhodet og skyve den ned.
5 Stram til mutteren igjen.
6 Sett redskapet på mikseren og senk
mikserhodet. (Sjekk stillingen det er i, se
over).
7 Gjenta trinnene over så mange ganger
det er nødvendig til redskapet er korrekt
innstilt. Når du har fått til dette, strammer
du mutteren godt til.
• Merk: Skiftenøkkelen
bare til illustrasjonsformål.
Deigkrok
Dette redskapet er innstilt på fabrikken og
vil ikke trenge justering.
96
.
9
som vises er
bl

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KVC51

This manual is also suitable for:

Kvl61 chef xlKvl61Kvc51 chefChefChef xl