Download  Print this page

Nederlands - Kenwood KVC51 Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Kennismaking met de Kenwood
keukenmachine
U bent de gelukkige eigenaar van een Kenwood. Dankzij het grote assortiment
beschikbare hulpstukken, is deze machine veel meer dan zomaar een mixer. Het is
een geavanceerde keukenmachine. We hopen dat u er veel plezier van zult hebben.
Robuust. Betrouwbaar. Veelzijdig. Kenwood.
Veiligheid
Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze voor
l
toekomstig gebruik.
Verwijder alle verpakking en labels.
l
Als het snoer beschadigd is, moet het om veiligheidsredenen
l
door Kenwood of een door Kenwood geautoriseerd
reparatiebedrijf vervangen worden.
Zet de snelheidsregeling op 'O' (uit) en haal de stekker uit het
l
stopcontact voordat u hulpstukken monteert of verwijdert,
zowel na het gebruik als voor de reiniging.
Houd uw vingers uit de buurt van bewegende onderdelen en
l
aangebrachte hulpstukken.
Laat de keukenmachine nooit onbeheerd aan staan.
l
Gebruik nooit een machine die beschadigd is. Laat de
l
machine controleren of repareren: raadpleeg het deel
'onderhoud en klantenservice'.
Zet de keukenmachine nooit aan als de kop omhoog staat.
l
Laat het snoer nooit overhangen, zodat een kind erbij kan.
l
Zorg ervoor dat het motorgedeelte, het snoer en de stekker
l
nooit nat worden.
Gebruik nooit een hulpstuk dat niet goedgekeurd is en gebruik
l
nooit meer dan één hulpstuk per keer.
Overschrijd nooit de hoeveelheden die staan vermeld op de
l
tabel met de maximumcapaciteiten.
Als u een hulpstuk gebruikt, dient u de meegeleverde
l
veiligheidsinstructies te lezen en op te volgen.
Wees voorzichtig wanneer u de machine optilt. Hij is zwaar.
l
11

Nederlands

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KVC51

This manual is also suitable for:

Kvl61 chef xlKvl61Kvc51 chefChefChef xl